Kolmannen kvartaalin lasku oli hieman toista kvartaalia pienempi koska vertailukohtana olevan viime vuoden kolmannen kvartaalin aikana mainonnan kasvu hiipui jo selvästi. Investoinnit mediamainontaan olivat kolmannen kvartaalin aikana kokonaisuudessaan noin 230 milj. €.

TNS Gallupin Media Intelligence -yksikkö kuuluu yli 20 maan kansainväliseen Kantar Media Intelligence -ketjuun, joka on mainospanostusseurannan markkinajohtaja maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Tanskassa mediamainonta oli laskenut syyskuun loppuun mennessä 5 prosenttia. Suurin pudotus tulee printtimainonnasta, mutta myös televisiomainonta on Tanskassa miinuksella, Internet-mainonta on puolestaan kasvanut noin 13 %. Ruotsissakin mainonnan kasvu on hidastunut selvästi, tällä hetkellä kasvua vain prosentin verran.

Positiivista kehitystä on vielä Internetissä, televisiossa ja ulkomainonnassa, muissa mediaryhmissä on selvää laskua. Ranskassa alan kehitystrendi on samansuuntainen, muutos edelliseen vuoteen verrattuna on +1 % ja kasvua on televisiossa, Internetissä ja radiomainonnassa. Venäjällä kehitys on positiivisin, sillä mediamainonnan määrä on siellä kasvanut 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmaksi osaksi kasvu tulee sähköisistä medioista ja erityisesti Internetistä, mutta myös sanomalehtimainonta on naapurimaassamme kasvanut yli 10%.