Syyskuussa toteutetulla tutkimuksella selvitettiin yritysten digitaalisen markkinoinnin hyödyntämistä, nykytilaa ja asetettuja tavoitteita sekä eri digitaalisten kanavien käyttöä ja yritysten tulevaisuuden näkemyksiä niiden hyödyntämisestä osana omaa liiketoimintaa. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 467 keskisuomalaista pk-yritystä, joista noin kolme neljäsosaa edustaa 1-5 henkilön yrityksiä.

Digitaalisen markkinoinnin tärkeimmät käytön syyt ovat viestin nopea perille saaminen, kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen muuttuminen sekä kustannustekijät eli säästöjen etsiminen. Digitaalisen markkinoinnin kanavista aktiivisimmin käytetään yrityksen omaa verkkopalvelua, hakukoneoptimointia ja yrityksen ulkopuolisia yhteisöjä sekä sosiaalista mediaa.

Digitaalisiin kanaviin kohdistetut tärkeimmät tavoitteet ovat myynnin lisääminen, viestinnän tehostaminen ja palvelun parantaminen. Keskisuomalaiset yritykset tulevat digitalisoitumisen seurauksena korvaamaan perinteisten medioiden käyttöä digitaalisilla kanavilla seuraavan vuoden kuluessa erityisesti esitteiden ja katalogien, lehtimainonnan ja kirjepostin osalta.

Tutkimus toteutettiin DimarK -hankkeessa (Digitaalinen markkinointiviestintä pk-yrityksissä). DimarK on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja EU:n osarahoittama koulutushanke, jonka toteutuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimusraportti on saatavissa projektin kotisivuilta osoitteesta www.dimark.fi