Netprofile Oy valittiin vuoden viestintätoimistoksi erinomaisen kilpailumenestyksen perusteella. Lisäksi tuomaristo piti erityisen ansiokkaana Netprofilen erikoistumista valitsemaansa toimialaan sekä osallistumista viestintäalan kehittämiseen.

Vuoden viestintätyö meni Milttonin, Finnairin ja Helsinkin Airportin Quality Hunters, Season 2 -työlle:

”Kyseessä on kokonaisvaltainen kampanja, joka on niin strategian, toteutuksen kuin tulostenkin osalta vaikuttava. Kampanjassa on käytetty monipuolisesti viestinnän eri keinoja sen sijaan, että olisi hyödynnetty pelkästään jotakin yksittäistä osa-aluetta. Kampanja on osallistavaa, nykyaikaista viestintää. Sen vahvuudesta kertoo jatkumo. Sama konsepti toimii vuodesta toiseen, mikä on yksi parhaimpia tehokkaasti toteutetun viestinnän mittareita, toteaa kilpailun tuomariston puheenjohtaja Kim Nyberg.

Voittajat julkistettiin MTL Communications Celebration -juhlassa 6.11.2012 Helsingin Pörssitalossa. Juhlassa palkittiin kategorioittain seuraavat työt:

BtoB-kategoriassa voitti Viestintätoimisto AC-Sanaforin ja Tekla:n työ Tekla: BIM (building information modeling) maailmankartalle kansainvälisellä viestinnällä.

”Työ on oivallinen esimerkki pitkäjänteisestä ja strategisesta brändin rakennustyöstä. Tyylipuhdasta, kansainvälisen tason BtoB-viestintää”, luonnehtii tuomaristo.

BtoC-kategoriassa tuomaristo jakoi palkinnon Hill and Knowltonin ja Atrian työlle Facebook osaksi Atrian brändiviestintää sosiaalisen lisäarvon välittäjänä. Tuomaristo piti työtä erityisen ansiokkaana ja tuloksellisena sosiaalisen median haltuunottona ja Facebook-strategian implementointina.

Sisäinen viestintä -kategoriassa palkittiin Hill and Knowltonin Wärtsilälle tekemä työ Yhteisesti ymmärretty strategia tuottaa tulosta Wärtsilä Ship Powerille.

Talous- ja sijoittajaviestintä -kategoriassa palkittiin Netprofilen ja Tecnotree:n työ Tecnotreen uusi tuleminen.

Tuomariston mielestä työ on tuloksellista talousviestintää parhaimmillaan: tehtävänä oli saada tuntemattomuuteen vaipuneesta teknologia-alan pörssiyhtiöstä lyhyessä ajassa houkutteleva sijoituskohde suomalaisille piensijoittajille osakeannin tukemiseksi – ja tässä myös onnistuttiin erinomaisin tuloksin.

Vaikuttajaviestinnän kategoriassa voitto meni Viestintä Oy Drumin ja Stonesoftin työlle Suomalainen kyberosaaminen. Tuomaristo piti työtä oivallisena esimerkkinä laadukkaasta vaikuttajaviestinnästä: on onnistuttu herättämään uutta keskustelua sekä tuotu julkisuuteen tuoreet, kyberturvallisuusasialle omistautuneet kasvot.

Yhteiskunnallisen viestinnän kategoriasta tuomaristo ei jakanut ensimmäistä palkintoa, vaan päätti palkita kaksi toiselle sijalle yltänyttä työtä. Palkinnon saivat Netprofilen ja Teknologiateollisuus ry:n työ Naisia ICT-alalle! sekä Hill and Knowltonin ja Finanssialan Keskusliiton työ Zaldo – Kesytä sisäinen finanssimörkösi!

”Tässä kategoriassa oli äärimmäisen kova kilpailu. Tuomaristo asetti töille myös muita kategorioita korkeammat tavoitteet: pelkkää viestinnällistä onnistumista ei pidetty riittävänä, vaan tarvittiin myös osoituksia yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Monien töiden kohdalla oli haastavaa arvioida todellista vaikuttavuutta, koska töitä oli tuotu kilpailuun liian varhaisessa vaiheessa”, toteaa Kim Nyberg.

Kansainvälinen viestintä -kategorian voitti Netprofilen ja Fluid Interactionin työ Launching twheel™ – Fighting Information Overload One Tweet at a Time!

 

”Ehdottoman tyylipuhdas BtoB-työ, jossa mennään syvälle tarkkaan kohdennettuun mediaan. Tässä työssä oli kokonaisuus kunnossa niin tavoitteiden, toteutuksen kuin tulostenkin osalta”, perustelee tuomaristo.

Viestintäkilpailusta

Viestintäkilpailun arviointikriteereinä olivat strategia, toteutus ja tulokset. Työt kilpailivat kahdeksassa eri kategoriassa. Kilpailun short-listalle pääsi 15 työtä. Yhteensä jätettyjä töitä oli 42. Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 12 toimistoa.

Tuomariston puheenjohtajana toimi pitkän uran alalla tehnyt MTL Viestintätoimistojen kunniapuheenjohtaja Kim Nyberg. Lisäksi tuomaristossa olivat mukana ProCom ry:n vt. toimitusjohtaja Maija Harsu, Kone Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Anne Korkiakoski, Taloustoimittajat ry:n puheenjohtaja Harri Vänskä, Suomen pääomasijoittajayhdistys ry:n puheenjohtaja Artturi Tarjanne, Fazer-konsernin Online-dialogijohtaja Kati Sulin, Aalto-yliopiston professori Jaakko Aspara sekä MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.