Palkinnon perusteluissa todetaan, että Leena Paasio-Leimola on tehnyt pitkään erittäin laadukasta työtä mediakasvatuksen hyväksi. Hän hyödyntää mediaa sisällöllisesti niin, että nuori voi sen avulla myönteisesti ja rohkeasti etsiä omaa identiteettiään ja kehittää luovuuttaan.

Paasio-Leimola korostaa erityisesti nuorten mediarohkeuden ja -luovuuden lisäämistä opetuksessa, sillä niiden kautta oppilaat oppivat ottamaan vastaan viestintää ja myös tekemään sitä omalla tavallaan. Innostavana opettajana Vuoden Mediakasvattaja on saanut myös pojat mukaan mediatekstien lukemiseen ja kirjoittamisen. Paasio-Leimolan aktiivinen ote mediakasvatukseen näkyy myös hänen yhteistyössään vanhempien kanssa.

Leena Paasio-Leimolan oppilaat tutustuvat oman tekemisen kautta oikeanlaiseen mediakriittisyyteen ja -lukutaitoon. Hänen opetuksessaan on osana muita sisältöjä myös arvokasvatus; oppilaat joutuvat pohtimaan muun muassa puolueetonta tiedonvälitystä, nettikiusaamista, Facebook-käyttäytymistä ja lööppien vaikutusta.

Aikakauslehtiä Paasio-Leimola hyödyntää opetuksessaan monipuolisesti. Oppilaat muun muassa vertailevat erilaisia juttutyyppejä ja tekstilajeja, havainnoivat lehden eri osien tehtäviä, ottavat malleja omaan kirjoittamiseen ja pohtivat mainosten keinoja ja niiden välittämiä viestejä.

Vuoden Mediakasvattaja -palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa.

Kunniamaininnan saivat tänä vuonna monipuolista mediakasvatustyötä Karhukuntien alueella tekevä Satu Halmela sekä kouluunsa mediakasvatusmyönteisen kulttuurin luonut Munkkiniemen ala-asteen luokanopettaja Tuula Niiniranta.

Mediakasvattajapalkinto on osa Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toimintaa. Palkinto jaetaan nyt kahdeksannen kerran. Kilpailun kummina on tänä vuonna Sanoma Magazines Finland Oy.