Näin tapahtuu silloin, kun sisältö kohtaa vastaanottajan tarpeet. Silti tätä markkinointitapaa käytetään myös väärin. Harmittavan usein lähdetään liikkeelle siitä, että suurilla lähetysmäärillä päästään koviin tuloksiin. Alalla törmää jatkuvasti massiivisiin ostorekistereihin, joiden alkuperä ei aina ole niiden käyttäjällekään selvillä

Valtavien massarekisterien kohdalla unohdetaan yleensä viestien kohdentaminen. Ehkä näiden massarekisterien voimakas markkinointi ja halpa hinta houkuttelee niiden ostajia oikomaan mutkia suoriksi, kun samalla pyritään säästämään omaa työaikaa ja jätetään näin ollen väliin olennaisia työvaiheita sähköpostikampanjoiden toteutuksessa.

Määrällä ei ole merkitystä vaan laadulla. Tärkeää olisi pyrkiä luomaan niin kutsuttuja mikrokohderyhmiä ja tuottaa niille sopivaa sisältöä. Toteutimme viime syksynä yhteistyökumppanillemme Eventillalle kaksi sähköpostijakelua. Ensimmäinen jakeluista tehtiin kohdentamatta suurelle n. 30 000 kontaktin ryhmälle. Jakelun klikkaussuhde oli lopulta 0,37% ja jakelu toi tuloksena vain 2 uutta kauppaa. Tämän jälkeen toteutettiin kohdennettu jakelu pienelle 121 kontaktin ryhmälle. Tämän jakelun sisältö räätälöitiin tarkasti kohderyhmäkohtaiseksi. Tuloksena oli klikkaussuhde 7,89% ja 3 kauppaa. Tapaus todisti, että kohdennuksesta on todellakin hyötyä ja suuria kohderyhmiä kannattaa pilkkoa pienempiin osiin.

Markus Haataja Eventilla Oy:sta tiivisti asian seuraavasti: ”Olemme kokeilleet suuriakin rekistereitä, mutta kohdentaminen on aina tuonut selkeästi parhaimmat tulokset. Hyvän työkalun avulla olemme pystyneet helposti hallinnoimaan kohderyhmiä ja yksityiskohtaisten raporttien kautta parantamaan markkinoinnin tuloksia joka kierroksella.”

Nykyään tarjolla on useita työkaluja sähköisen markkinoinnin kohdentamiseen. Myös kohdentamismahdollisuuksia on monia. Viestit voidaan kohdentaa ajallisesti, sisällöllisesti ja myös paikan mukaan. Tärkein kohdentamisen väline kuitenkin löytyy meiltä jokaiselta hartioiden välistä. Kun todella mietimme mitä sisältöä haluamme tarjota ja kenelle, niin tuloksiakin todennäköisesti tulee.

Divian uusimman 2012 barometrin  mukaan sähköposti on markkinointikeinona yhä suosituimman viiden sähköisen markkinointikanavan joukossa. Myös panostukset sähköiseen markkinointiin ovat barometrin mukaan selkeässä kasvussa, kun ennusteen mukaan osuus markkinoinnin euroista vuonna 2012 tulee olemaan n. 35%. Sähköpostimarkkinointi on siis erittäin suosittu keino markkinointiin. Kohdennettuna se on myös vastaanottajaystävällinen ja tehokas.

lari.suomalainen@koodiviidakko.fi

045 1245857