Rauli Virtanen on seurannut Vietnamin sodasta lähtien lähes kaikkia maailmanpolitiikan kriisitapahtumia ja raportoinut niistä suomalaisille eri tiedotuskanavien kautta. Näin hän on pitänyt suomalaisia ajan tasalla maailman kehityksestä. Tänä vuonna häneltä ilmestyi suomalaisesta rauhanturvaamistoiminnasta kirja Suezilta Afganistaniin, joka antaa taustaa myös Suomen pyrkimykselle YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Rauli Virtasen ote toimittajana on ollut maanläheinen. Hän on pyrkinyt kertomaan tv-raporteillaan ja kirjoituksillaan siitä, miten maailmanpolitiikan otsikkoaiheet vaikuttavat käytännön tasolla tavallisten ihmisten elinoloihin ja toimintaan.

Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiö jakaa tunnustuspalkintoja kansainvälisiä kysymyksiä käsittelevien tutkimusten perusteella. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii professori Jarmo Virmavirta ja muina jäseninä professori Risto Alapuro, professori Harto Hakovirta, opetusneuvos Jorma Keränen ja professori Juhani Suomi.

Säätiö perustettiin ulkoasiainhallinnon henkilöstön keskuudessa vuonna 1971. Se on myöntänyt palkintoja 43 ansioituneelle tutkijalle yhteensä noin 110 000 euron arvosta.