Ebib tarjoaa kotimaista uutuuskirjallisuutta sähkökirjoina kirjaston asiakkaille. Kirjoja voi lainata ja lukea joko online-tilassa, ns pilvilukeminen, tai perinteisesti tietokoneelle ja mobiililaitteille ladattuna. Kokeilun aikana kirjaston asiakkailla on mahdollisuus antaa ebib e-kirjastosta palautetta, jonka perusteella sähkökirjojen kirjastokäyttöä kehitetään edelleen. HelMet-kirjaston asiakkailla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana kehittämässä kirjaston sähköisiä palveluja.

 Ebib-palvelussa on lainattavissa Otavan ja Editan kustantamia teoksia. Tarjolla on n. 40 teosta ja kokoelma sisältää syksyn uutuuskirjoja. Kirjojen määrä on rajallinen sillä kyseessä on palvelukokeilu. Kirjoissa on vaihteleva määrä yhtäaikaisia käyttöoikeuksia, jolloin teos voi olla useammalla asiakkaalla lainassa samanaikaisesti. Jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus lainata ja varata enintään yksi kirja kerrallaan. Laina-ajan voi valita yhdeksi tai seitsemäksi päiväksi.

 Ebib-sähkökirjapalvelun kokeilussa ovat mukana Otava, Edita, Ellibs, Kirjavälitys, VTT, Aalto ARTS, Viestinnän Keskusliitto, Suomen Kustannusyhdistys, Helsingin kaupunginkirjasto sekä Kansalliskirjasto. Ebib e-kirjastokokeilu on yksi osa Next Median eReading-hanketta. Ebib-kokeilun tehtävänä on luoda testiympäristöjä, joissa e-kirjojen käyttöä voidaan testata kirjastokäytössä ja saada asiakkailta tietoa niiden toimivuudesta.

Tivit Oy:n käynnistämä Next Media tutkii median tärkeimpiä kehityskohteita siirryttäessä kohti digitaalisia palveluja, muun muassa mediakokemusta digitaalisissa päätelaitteissa, median merkitystä ihmisen arjessa sekä suurten mediatietomäärien hallintaa. Tutkimusohjelman laajuus vuonna 2012 on 10 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on 5,5 miljoonaa euroa. Next Mediaan osallistuu 8 tutkimusorganisaatiota ja 56 yritystä.