Mediaviikon erikoistutkijat tekevät parhaillaan brändiselvitystä, joka antaa selkeitä arvoja brändin arviointiin somessa. Mediaviikon tuottama aineisto on numeerista ja graafista, joiden perusteella yritys voi päätellä historiaa, nykytilaa ja laatia tulevaisuuden suunnitelmiaan. Yritys voi verrata oma brändiään kilpailijoihinsa.

Brändiselvitys tarjotaan verkon kautta online-palveluna siten, että yritys voi seurata kuukausittain päivittyvää brändin kehitystä numeroin ja graafein. Julkistamme myöhemmin ilmestymispäivämäärän.

Selvityksestä voi tehdä sitoumuksetta ennakkotilauksen osoitteella toimitus@mediaviikko.fi. Yritys tai yhteisö voi saada brändinsä, joko yrityksen tai tuotteiden, mukaan selvitykseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimitus@mediaviikko.fi. Kerromme tarkemmin osallistumisen ehdoista.

Mediaviikko on tänä vuonna julkaissut yrityksen some-raportin 500 suurimmasta yrityksestä sekä yritysten ja yhteisöjen digitaalisen viestinnän raportit. Näitä on tilattavissa osoitteella toimitus@mediaviikko.fi. Hinta on á 495 euroa+vero.

Taustatietoa yrityken brändistä sosiaalisessa mediassa

 

Sosiaalisen median vaikutus brändiviestintään on voimakas. Olivier Blanchard kirjassaan ”Social Media ROI” toteaa, että somen merkitys näkyy selvästi seitsemässä seuraavassa osa-alueessa:

1.Nopeus on lisääntynyt. Kymmenen vuotta sitten yritykseltä kesti vuorokauden tai pari ennen kuin jokin sitä koskeva uutinen nousi laajemmin esiin. Nyt kyse on minuuteista tai tunneista, koska tieto leviää salamannopeasti verkossa.

2.Tietoisuus ei ole enää passiivista. Yrityksen on seurattava jatkuvasti mitä verkossa kerrotaan, jotta asioihin voi heti reagoida. Kuunteleminen on nyt yhtä tärkeää kuin puhuminen.

3.Osaamisen vaatimukset moninkertaistuneet. Yritysten viestintää hoitavat eivät ole enää copywritereita, mediatilan ostajia tai tiedotteiden kirjoittajia, vaan lisäksi myös monipuolisia verkkoviestinnän ja sosiaalisen verkkottumisen asiantuntijoita, joilla on myös operatiivinen tehtäväkirjo hallinnassaan.

4.Psykologinen profiili on muuttunut. Viestinnän ammattilaisen työ vaatii nykyisin osaamisen ja teknisen tietämyksen lisäksi myös uudenlaista psykologista silmää ymmärtää miten verkkoviestinnässä toimitaan. On tehtävä sekunnissa päätös, ei vain jostain somen sisällöstä, vaan myös viestin sävystä. Asiakaspalvelu-moodista on nopeasti muututtava evankelista-moodiin, mihin ei saa keneltäkään ohjeita tai apua manuaalista.

5.Viestintä on hajautunut. Kymmenen vuotta sitten vain muutamat ihmiset saivat luvan edustaa yritystä julkisuudessa. Nyt jokainen yrityksen työntekijä voi tulla yrityksen edustajaksi somessa, luvallisesti tai luvatta. Somessa on vaikea välttää profiloitumista työnantajaansa halusipa sitä tai ei. Yrityksen johdolta ja viestinnän ammattilaisilta vaaditaan erityisiä valmiuksia hallita tämä uusi tilanne.

6.Viestintä on tullut vähemmän yritysmäiseksi. Yritys- ja brändiviestinnän täytyy nykyisin sopeutua ympäristöön, joka vaatii entistä enemmän rehellistä, jalat-maassa-tyylistä persoonallista kielenkäyttöä.

7.Totuus ennen kaikkea. Ihmisaivot ovat herkistyneet kuulemaan riitasoinnun. Ihminen pyrkii toimimaan mallien mukaan, ja kaikki viestit, jotka eivät ole yhteneväisiä kokemuksiemme kanssa, aiheuttavat vastareaktion. Sosiaalisessa verkossa ihmiset ovat yhteydessä tuhansiin muihin ja hälytyskellot soivat minuuttien sisällä globaalisti. Sen vuoksi totuus ja läpinäkyvyys ovat ehdoton vaatimus brändiviestinnässä sosiaalisen median aikakaudella.