Zeeland on viimeisen vuoden aikana panostanut viestintä- ja PR- osaamiseensa, sillä sen painoarvo markkinointiviestinnän saralla kasvaa koko ajan. Zeeland PR haluaa tarjota vahvaa viestinnän osaamista niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Tärkeinä fokusalueina ovat kasvuyritysten kansainvälistymisen haasteet, vaikuttajaviestintä sekä muuttuvien kuntien kasvavat viestintätarpeet ja viestintätyökalut sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

 Zeelandin tekemällä rekrytoinnilla halutaan saada vuoropuhelua myös kulttuurilaitosten kanssa. Kulttuuritarjontaa on paljon, ja kohdeyleisön ja rahoittajien löytäminen vaatii yhä enemmän kekseliäisyyttä ja luovuutta. Samalla halutaan kasvattaa Zeeland PR:n vaikutuspiiriä myös Helsingin ulkopuolella.

-Kulttuuripääkaupunkivuosi nosti Turun profiilia Suomessa ja ulkomailla onnistuneen viestinnän ja markkinoinnin ansiosta. Tässä kampanjassa opittuja asioita voi erinomaisesti soveltaa kaupunki- ja aluemarkkinoinnissa muuallakin, PR-yksikön johtaja Päivi Holmqvist sanoo.

Ennen kulttuuripääkaupunkipestiä YTM Malila on työskennellyt muun muassa toimittajana Ylen Tv-uutisissa, Radiouutisissa sekä useissa suomalaisissa sanomalehdissä.