Markkinointiviestinnän toimialan yritykset arvioivat syyskuussa tämän vuoden suhdanneluvuksi 1,7 prosenttia, kun vastaava luku oli kesäkuussa 0,9 prosenttia. Näkymät ovat huomattavasti positiivisemmat kuin viime joulukuussa, jolloin suhdanneluvun arveltiin olevan -0,2 prosenttia. Markkinointiviestintäalan suhdanneodotukset ovat kuitenkin negatiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n elokuun barometrissä.

Alan yritykset luottavat edelleen oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen: 49 prosenttia vastaajista odottaa sen kasvavan ja 39 prosenttia pysyvän ennallaan. Myös henkilöstömäärien uskotaan säilyvän hyvällä tasolla: 26 prosenttia yrityksistä arvioi henkilöstömäärän kasvavan ja 60 prosenttia määrän pysyvän ennallaan. 14 prosenttia alan yrityksistä uskoo henkilöstömääränsä laskevan.

 Strategisille palveluille povataan kysyntää

 

Yli 60 prosenttia alan yrityksistä arvioi strategisten palveluiden kysynnän nousevan seuraavan puolen vuoden aikana. Erityisesti viestintätoimistot luottavat voimakkaaseen kasvuun. Puolet vastanneista uskoo myös suunnittelupalveluiden kysynnän kehittyvän positiiviseen suuntaan. Tuotantopalveluiden kysynnän arvioidaan säilyvän samalla tasolla kuin viime vuonna. Asiakastoimialoittain tarkasteltuna etenkin BtoB -markkinoille suunnattujen markkinointiviestinnän palveluiden kysynnän uskotaan kasvavan.

 ”On positiivista, että strategisten palveluiden kysyntä näyttää olevan kasvussa. Strategisen markkinoinnin ja viestinnän merkitystä ollaan vihdoinkin sisäistämässä”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala .