Suomalainen yksityinen radio – formaatteihin perustuvaa soittolistojen pyöritystä paikallisuuden kustannuksella? Tämä uskomus ei pidä paikkaansa. Uuden toimilupakauden* juuri aloittanut yksityinen radio toimii paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti tarjoten kuuntelijoilleen monipuolista ja vaihtelevaa ohjelmasisältöä. Nopeana ja luotettavana tiedonvälittäjänä radio pitää ajan tasalla, sivistää, viihdyttää ja luo ilmiöitä. Radio on tärkeä osa suomalaista arkea ja yhteiskuntaa. Siksi sen toimintaedellytyksiin kiinnitetään erityistä huomiota myös juuri eduskunnalle annetussa sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa.

Radio tarjoaa jokaiselle jotakin


Yksityisen radion vahvuus on sisältöjen runsaus ja monipuolisuus. Nykyisin suomalaisilla on mahdollisuus kuunnella 12 valtakunnallista ja lähes 50 paikallista yksityistä FM-radiokanavaa, jotka palvelevat erilaisia kuuntelijaryhmiä. Netin kautta on tarjolla tuhansia lisävaihtoehtoja. Yksityinen radio tarjoaa hittien, iskelmän, ikivihreiden ja klassisen lisäksi musiikin erikoisohjelmia, päivän uutisia, kaupunkikulttuuria, venäjänkielistä ohjelmistoa, uskonnollista sisältöä ja paikallisuuteen perustuvia ohjelmia.


Poikkeustilanteissa radio pystyy välittämään tietoa vielä silloinkin, kun muut tiedotusvälineet eivät siihen kykene. Yksityinen radio toimii Yleisradion rinnalla hätätilanteista kertovien vaaratiedotteiden välityskanavana.

Yksityisen radion toimintaedellytykset turvattava jatkossakin

Radion päivittäinen kuuntelu on pysynyt samalla tasolla jo parin vuosikymmenen ajan, vaikka kilpailu ihmisten ajasta on kiihtynyt voimakkaasti. Kesä–elokuun 2012 aikana yksityistä radiota kuunteli viikoittain yli 3,6 miljoonaa suomalaista keskimäärin hieman yli kolme tuntia päivässä**. Tämä kertoo yksityisen radion merkittävyydestä, joka tulee turvata myös jatkossa.Toimilupa- ja taajuuspolitiikka, mainonnan sääntely ja toimiva tekijänoikeusjärjestelmä vaikuttavat suuresti yksityisen radion toimintaedellytyksiin. Viestintäpoliittisessa ohjelmassa esitetään, että radiotoimiluvat jaetaan jatkossakin ilman huutokauppaa tai korotettuja taajuusmaksuja. Tämä on euroilla mitattuna pienelle toimialalle erittäin tärkeää. Radion toimilupapolitiikassa on keskityttävä riittävän ja toimivan kilpailun mahdollistamiseen. Yksityistä radiota kuunnellaan FM- lähetysten rinnalla yhä enemmän myös verkossa ja mobiilisti. Radion monikanavajakelun kehitys tulee turvata järkevillä päätöksillä, jotta suomalaisilla on mahdollisuus yksityisen radion kuunteluun helposti ja joustavasti myös tulevaisuudessa. Radiomainonnan sääntelyssä puolestaan on otettava huomioon, että mainonta on yksityisen radiotoimialan ainoa tulonlähde. Mainonta on edellytys monipuoliselle ohjelmatarjonnalle. Hyvillä päätöksillä yksityinen radio on jatkossakin suomalaisille monipuolinen, viihdyttävä, palveleva ja tavoittava arjen kiintopiste.


Yksityisen radioalan kattojärjestö RadioMedia edustaa Suomen valtakunnallisia ja paikallisia yksityisiä radioita. RadioMedia vastaa yksityisen radiotoimialan edunvalvonnasta, markkinoinnista, koulutuksesta sekä tutkimus- ja tietopalveluista.


*2012–2019 **KRT-tutkimus, Finnpanel Oy, kesä–elokuu 2012


Stefan Möller

Toimitusjohtaja, RadioMedia
Puheenjohtaja, AER (The Association of European Radios)

ja
Johanna Halkola

Edunvalvontapäällikkö, RadioMedia