Ylen johtoryhmän tekemän päätöksen mukaan Yle toimii sosiaalisessa mediassa, koska näin halutaan olla läsnä suomalaisten elämässä. Sosiaalinen media on myös työväline journalisteille. Sen avulla tuotetaan sisältöjä, kuunnellaan kansalaisia ja edistetään sisältöjen kiinnostavuutta ja merkitystä. Sosiaalista media on myös yksi keino tavoittaa niitä, jotka eivät seuraa perinteisiä kanavia. Somen kautta voidaan myös markkinoida ohjelmia ja tarjota tietoa Ylen toimintaan liittyvistä päätöksistä ja niiden taustoista.

Yhtiö on hyväksynyt uudet sosiaalisen median linjaukset, joilla varmistetaan, että suomalaiset voivat olla vuorovaikutuksessa Ylen kanssa aina monin eri tavoin. Kenenkään ei tarvitse kirjautua kaupallisiin palveluihin ollakseen vuorovaikutuksessa julkisen palvelun ja sen sisällöntekijöiden kanssa, Ylen tiedotteessa luvataan.

”Olemme halunneet selkeyttää Ylen motiiveja ja tapoja toimia sosiaalisessa mediassa. Ohjelman tai sisällön tekemiseen liittyvää vuorovaikutusta voi edelleen tapahtua sosiaalisessa mediassa, mutta yleisöille on aina tarjottava myös muita tapoja. Emme käytä vain yhden toimijan palveluja, vaan käytämme monenlaisia keinoja”, Julkaisut-yksikön johtaja Ismo Silvo väittää.

Uusien linjausten keskeinen periaate on, että Yle ei tuota aitoa journalistista tai muuta sisällöllistä lisäarvoa vain suljetuille sivustoille, vaan yhtiön tuottaman ohjelma- ja palvelusisällön pitää aina löytyä Ylen omista, avoimista verkkopalveluista. Sosiaalisen median palvelut eivät myöskään ole vaihtoehtoinen jakelualusta avoimille verkkopalveluille.

Journalistista työtä sosiaalisessa mediassa johdetaan kuten muutakin toimitustyötä: journalistinen vastuu on vastaavilla toimittajilla, jotka vastaavat myös yhtiön some-linjauksista. Jatkossa työntekijät saavat tuekseen myös ns. sosiaalisen median vastuuhenkilöitä, joilta esimiehet ja ohjelmantekijät voivat kysyä neuvoja arjessa.

Yksi uusien linjausten tavoitteista on parantaa Ylen sosiaalisessa mediassa toimimisen tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi Yle haluaa varmistaa, että toiminta sosiaalisissa medioissa ei vahingoita Yleä ja sen luotettavuutta. Yhtiön arvojen mukainen sisältöjen luotettavuus ja toimituksellisten valintojen riippumattomuus ovat tärkeitä myös sosiaalisessa mediassa. Kun erilaisia sosiaalisen median sivustoja luodaan tai jaetaan linkkeinä, niiden pitää erottua muusta verkon sisällöstä ja olla aina tunnistettava osa Yle-brändiä.

Yleisradion toiminnasta on säädetty laki.