Suosikin alkuperäinen ydin, nuorisomusiikki ja fanitus, alkoi vuosituhannen vaihteessa murentua, kun nuorison mediankäyttö muuttui ja musiikin kulutus pirstaloitui.

”Nuoret hakevat nyt itseään kiinnostavan sisällön, viihteen, musiikin, starat ja fanituksen kohteet paljolti ilmaisesta verkosta, ja elämä pyörii sosiaalisessa mediassa. Ankarasti kilpaillussa tyttölehtimarkkinassa Suosikki ei vakiinnuttanut paikkaansa”, selvittää Suosikin ja lastenlehtien päätoimittaja Ville Kormilainen päätöksen taustoja.