Suunnitellun uudelleen organisoitumisen ja sen mahdollisten henkilöstövaikutusten vuoksi yksikössä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat julkaisuryhmien tuottajia ja AD- /tuotanto-AD-tehtävissä toimivia henkilöitä. Alma360 arvioi, että työn vähennystarve uudelleen organisoinnin johdosta voi olla enimmillään 8 henkilötyövuoden verran.

Alma360 on viimeisten vuosien aikana siirtänyt painopistettä digitaalisten kanavien käyttöön asiakasviestinnässä. Markkinamuutos jatkuu kuitenkin nopeana, ja yhtiön arvion mukaan toiminnan painopistettä on siirrettävä entistä enemmän aktiiviseen asiakastyöhön.