Ensimmäistä kertaa Mainosbarometrissa kysyttyä Facebook-mainontaa tekee kaksi kolmesta vastaajasta. Mainostajien aikeet heijastuvat myös ostoihin alan palveluyrityksiltä: valoisimmat näkymät ovat digitoimistoilla.

Kuluvan vuoden lopulla kolmannes Mainosbarometrin vastaajista joutuu leikkaamaan budjettiaan alkuperäisistä suunnitelmista. Budjettiin verrattuna markkinointiviestinnän panostusten saldoluvuksi muodostuu -20, kun lisääjiä on 13 prosenttia ja vähentäjiä 33 prosenttia.

Ensi vuonna vastaajista 34 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan, 22 prosenttia vähentää niitä ja 45 prosenttia säilyttää tämän vuoden tason. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena muodostuva saldoluku on 12. Vastaava luku tälle vuodelle tammikuussa oli 2.

Mielenkiintoinen tulos tutkimuksessa oli ero arvioissa oman yrityksen ja yleisten näkymien välillä ensi vuonna. Omien markkinointiviestinnän panostusten nousuun uskotaan. Vastaajista 81 prosenttia arvelee kuitenkin panostusten yleisesti pienenevän, kun kysytään tämänhetkisen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia vuonna 2013.

– Markkinaosuuksia ei kasvateta pienentämällä markkinointi-investointeja. Voittajia tulevat olemaan ne, jotka panostavat tehokkaasti markkinointiin kilpailijoita enemmän, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajista 43 prosenttia arvioi yrityksensä kysynnän paranevan loppuvuonna. Hiipumiseen uskoo reilu 18 prosenttia, joten saldoluvuksi muodostuu 24. Teollisuuden näkymät ovat synkimmät. Vuonna 2013 kysynnän nähdään elpyvän, ja saldoluku on 41.

Kaksi kolmesta mainostaa Facebookissa

 

Mainostajat panostavat edelleen sosiaaliseen mediaan. Sen saldoluvuksi tulee 55, kun 57 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan ja vain kaksi prosenttia vähentää niitä. Printtimedian investoinnit, erityisesti sanomalehdet (saldo -46), hyytyvät. Aikakauslehtien saldoluku on -18. Televisio (3) yltää niukasti plussalle. Digimedia jatkaa yhä suotuisissa merkeissä: verkkomedia* kokonaisuudessaan saa saldoluvun 70, display- ja luokiteltu verkkomainonta 43 sekä sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta 36. Mobiili- (58) ja sähköpostimarkkinointiviestintä (44) pysyvät myös vahvasti mainostajien suunnitelmissa.

Mainosbarometrissa kysyttiin ensimmäistä kertaa erikseen Facebook-mainonnan käytöstä. Tämä määriteltiin kattamaan toimenpiteet, joissa mainostetaan omaa tuotetta, palvelua tai sisältöä. Noin kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti mainostavansa Facebookissa. Mediatoimistoa tai Facebook-mainontaa välittävää yritystä käyttää 63 prosenttia, kun taas suoraan yhteisöpalvelulta mediatilansa ostavia on 37 prosenttia.

Mainostoimistopalveluiden ostot vastatuulessa

 

Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä erityisesti digitoimistojen (saldoluku 38) näkymät ovat edelleen suotuisat ensi vuonna. Myös designtoimistot (6) pääsevät plussalle. Viestintätoimistoilla ja suoramarkkinoinnin palveluyrityksillä on lisääjiä ja vähentäjiä yhtä paljon. Kukkaronnyörejä kiristetään sen sijaan ostoissa mm. mainostoimistoilta (-12) ja tapahtumamarkkinointiyrityksiltä (-20).