If Vahinkovakuutusyhtiön teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin pörssiyritysten kriisinhallintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse yhteensä 400 pörssiyrityksen riskeistä ja turvallisuudesta vastaavaa henkilöä Pohjoismaissa. Suomesta tutkimukseen vastasi 100 yritystä.

Tyytymättömiä asiakkaita ja ongelmia alihankintaverkostossa pidetään hieman harvemmin maineuhkina kuin sosiaalisen median kautta leviäviä huhuja.

Ainoastaan joka kolmas pörssiyritys (33 %) on tehnyt toimintasuunnitelman sosiaalisen median kriisien varalle. Määrä on lähes sama kuin yritysten, jotka ovat kohdanneet yritystään koskevia kielteisiä huhuja sosiaalisessa mediassa vähintään kerran (31 %).

Suomessa varautuminen sosiaalisen median kriiseihin on heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Norjassa 80 prosenttia yrityksistä on tehnyt toimintasuunnitelman sosiaalisen median kriisien varalle. Ruotsissa vastaava suunnitelma löytyy 42 prosentilta yrityksistä.

Myös sosiaalisen median seurantaan kiinnitetään Suomessa vähemmän huomiota kuin muissa maissa. Joka kolmas (32 %) suomalaisyritys on sisällyttänyt sosiaalisen median seurannan osaksi yleistä kriisivalmiutta. Norjassa sosiaalisen median seuranta kuuluu kriisivalmiuteen 61 prosentissa ja Ruotsissa 54 prosentissa yrityksistä.

Kyselyn mukaan yritykset testaavat vaihtelevasti kykyään toimia kriisitilanteissa. Neljä kymmenestä suomalaisyrityksestä ei ole edellisen vuoden aikana järjestänyt lainkaan kriisiharjoituksia. Suomessa tilanne on kuitenkin hieman parempi kuin Pohjoismaissa keskimäärin.