Tällä hetkellä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton laatimat osoitteettoman jakelun pelisäännöt kohtelevat kaupunkilehtiä ja muita ilmaiseksi jaettavia journalistisia tuotteita mainospostin tavoin. Niitä ei pääsääntöisesti jaeta mainoskieltotalouksiin.

Lain mukaan kuluttajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta osoitteetonta suoramarkkinointia. Kuluttajavirasto huomauttaa, että toimituksellisten julkaisujen kielto-oikeus ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin. Sen mielestä jakelun itsesääntelyohjeita olisi muutettava Sanomalehtien Liiton esittämällä tavalla.

”Uudistuksen myötä kuluttajalla olisi aito mahdollisuus valita, minkälaista viestintää hän haluaa vastaanottaa. Pelkän journalistisen viestinnän haluava kuluttaja ei olisi enää pakotettu vastaanottamaan myös erillistä markkinointiviestintää. Uudistus turvaisi myös nykyistä paremmin sanavapauden toteutumisen”, Kuluttajavirasto perustelee vastauksessaan Sanomalehtien Liiton lausuntopyyntöön.

”Kuluttajaviraston selkeä linjaus on merkittävä tuki sille, että kuluttajat voisivat saada kotiinsa oman alueen kaupunkilehden, vaikka he kieltäytyisivät suoramarkkinoinnista. On tärkeä periaate, että journalistiset tuotteet ja mainosjulkaisut erotellaan myös jakelussa kuluttajien valintoja kunnioittaen”, Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg korostaa.

Sanomalehtien Liitto ehdottaa, että journalistisen tuotteen kriteerinä on lehden sitoutuminen Julkisen sanan neuvoston perussopimukseen ja siten Journalistin ohjeiden noudattamiseen. Ne muun muassa kieltävät tekstimainonnan. Kuluttajavirasto pitää tätä ratkaisua hyvänä keinona selkeyttää journalismin ja mainonnan välistä eroa.