Juuri valmistunut Taloustutkimuksen Verkon sisällöt -tutkimus paljastaa, mitkä ovat kuluttajien mielestä yritysten verkkoviestinnän heikkoudet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Alle 25-vuotiaat ovat vaativin ikäryhmä yritysten verkkoviestinnän suhteen. Erityisesti he suomivat sitä tylsyydestä. Tutkimus kuvaa myös kuluttajien odotuksia yritysten läsnäololle sosiaalisessa mediassa. Jopa puolet kaikista vastaajista kaipaa yrityksiltä läsnäoloa myös sosiaalisessa mediassa perinteisten kotisivujen rinnalla, ja useampi kuin joka kymmenes vastaaja oli alkanut seurata yhtä tai useampaa yritystä Facebookissa viimeisen viikon aikana. Tutkimuksessa haastateltiin15-79-vuotiaita suomalaisia internetin käyttäjiä toukokuussa 2012. Tutkimuksessa oli 1565 vastaajaa.

Kun muut ikäryhmät pitivät yksimielisesti suurimpina yritysten verkkoviestinnän heikkouksina liikaa mainosmaisuutta ja kaupallisuutta, epäselvää ilmaisua sekä tylsyyttä, alle 25-vuotiaiden mielestä viestinnän kaupallisuus ei itsessään niinkään haittaa, kunhan viestintä ei ole liian mainosmaista, se viihdyttää, on persoonallista ja palautteisiin vastataan. Erityisesti nuoret kritisoivat yritysten verkkoviestintää tylsyydestä: kun kaikista vastaajista kolmannes kertoi tylsyyden tekevän yritysten verkkoviestinnästä huonoa, alle 25-vuotiaista jopa puolet oli sitä mieltä.

Noin puolet vastaajista kaipaa kotisivujen lisäksi yrityksille myös omaa sivua verkkoyhteisöön. Yrityksen omat kotisivutkin pitävät tiukasti pintansa: vain 1 % oli sitä mieltä, että pelkät yhteisösivut riittäisivät. Alle 25-vuotiaat ovat innokkaimpia yritysten seuraajia Facebookissa. Kun kaikista tutkimuksen Facebook-käyttäjistä 12 % oli alkanut seurata vähintään yhtä yritystä Facebookissa viimeisen viikon aikana, alle 25-vuotiaista niin oli tehnyt lähes joka viides. Facebook-seuraaminen on merkittävä ilmiö, sillä tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä 15 – 79-vuotiaasta ja jopa lähes yhdeksän kymmenestä alle 25-vuotiaasta internetin käyttäjästä käyttää Facebookia.

Yleisin syy seurata yrityksiä Facebookissa on tiedon saanti. 58 % yritysten seuraajista mainitsee sen seuraamisen syyksi. Alle 25-vuotiaiden joukossa korostuvat selkeästi muita enemmän erilaisten kilpailujen tärkeys ja tykkääminen itseilmaisun välineenä. Tykkäämällä ja seuraamalla Facebookissa jotakin yritystä halutaan näyttäytyä muille sen kannattajana ja siten muokata omaa imagoa.