Hymiöt ovat oikeuden mukaan tunnetiloista kertovia kuvailmaisuja, jotka ovat rinnastettavissa laatua ilmaiseviin sanoihin. Hymiöltä puuttuu siten tavaramerkiltä vaadittava erottamiskyky.

Sananvapauden kannalta on tärkeää säilyttää hymiön kaltaiset ilmaukset kaikkien vapaasti käytettävissä, myös markkinointiviestinnässä. KHO toteaa ratkaisussaan, että varsinkin sähköisessä viestinnässä hymiöihin kohdistuu erityisen suuri vapaana pitämisen tarve.

Viestinnän Keskusliitto ja Mainostajien Liitto olivat mukana rahoittamassa ja tukemassa oikeusprosessia rekisteröinnin purkamiseksi.