”Olen vakuuttunut, että Tuomo Yli-Huttulan pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnän eri sektoreilla sekä laajat verkostot antavat hänelle erinomaiset mahdollisuudet entisestäänkin parantaa suomalaisen finanssialan edunvalvonnan vaikuttavuutta”, toteaa FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

 Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sanomalehti Kalevan Helsingin toimituksessa politiikan toimittajana. Lisäksi Yli-Huttula on toiminut Politiikan toimittajat ry:n puheenjohtajana vuosina 2006–2007 ja Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistys ry:n puheenjohtajana vuodesta 2007.