”Kun kirjoitimme oppaan ensimmäisen version syksyllä 2009 oli sähköpostimarkkinointi Suomessa vielä usealle markkinoijalle vähän tunnettu väline ja alan pelisäännöt olivat vielä muotoutumatta. Nyt tämän tehokkaan markkinointivälineen suosion kasvun myötä halusimme tuoda myös uusimman tiedon esille ja kirjoitimme oppaan täysin uusiksi”, kertoo toinen kirjoittajista Koodiviidakko Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tursas.

”iPadille on suomeksi maksutta ladattavina lähinnä viime vuosisadan alun kirjallisuutta. Halusimme rohkaista muitakin julkaisemaan mahdollisimman vapaasti ja päätimme jakaa uudistettua opastamme vapaasti. Opas ponkaisikin heti ilmestyessään Applen iBookstoressa toiseksi ladatuimmaksi ilmaiskirjaksi. Myös verkkosivujen kautta ladattava alustariippumaton pdf-versio on ollut hyvin suosittu ja sitä on ladattu viikossa jo useita satoja kappaleita”,  selventää Pekka Huttunen, toinen oppaan kirjoittajista. Opas sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä, sekä neuvoja ja vinkkejä sähköpostimarkkinointiin, yhteensä noin 80 sivun verran, joten suosittu edellinen painos on saanut sivuja lähes puolet lisää. Esipuheen oppaalle on kirjoittanut professori ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dosentti KTT Jari Salo.

Lähde: www.epressi.com