Selvityksen mukaan IBM:n Suomen yksikkö on erittäin tehokas verkkoviestijä. Sillä on käytössään kaikki mahdolliset keinot sosiaalista mediaa myöten. Tämä on linjassa yrityksen kansainvälisen toiminnan kanssa. Yritys on rakentanut itse omatoimisesti verkon kautta toimivan ja tehokkaan tiedotuksen, eräänlaisen IBM-median, jonka avulla se pitää suoraan yhteyttä sidosryhmiinsä ja ennen kaikkea asiakkaisiinsa.

IBM tarvitsee luonnollisesti myös muuta mediaa avukseen, pelkkä oma verkkoviestintä ei riitä. Mutta tässäkin työssä verkkoa käytetään tehokkaasti hyväksi.

Kotimaisista yhteisöistä ykkönen on SAK. Sillä on käytössään miltei kaikki uudet menetelmät. Verkkoviestinnässä on kyse luonnollisesti myös rerursseista, mutta kuitenkin lopulta enemmänkin asenteista ja osaamisesta.

Oulun yliopistosta valmistuneiden informaatiotutkijoiden laatimassa selvityksessä kullekin verkkoviestinnän osalueelle ja niillä suoritetuille 26 eri toiminnoille on annettu pisteet. Eniten pisteitä saanut on listan kärjessä ja vähiten hännillä. Erot verkkoviestinnän toteuttamisessa ovat yllättävän suuret. Tutkittuja kohteita on yritysraportissa 248 ja yhteisöraportissa 75.

Raportit antavat selkeän suosituksen, mitä verkkoviestinnässä kannattaa tehdä, jotta onnistuu. Ratkaisut eivät ole välttämättä kustannuksiltaan suuria, enemmänkin kyse on halusta ja innostuksesta olla mukana siellä missä asiakkaatkin ja sidosryhmät.

Yritysten ja yhteisöjen viestinnän ja tiedotuksen toimintakenttä on laajentunut valtavasti kuluneen 15 vuoden aikana, kun internet aloitti mediamurroksen. Yrityksille ja yhteisöille tämä on loistava mahdollisuus saada näkyvyyttä omaehtoisesti ja ilman mediassa istuvia portinvartijoita, joita ei silti voi edelleenkään missään määrin unohtaa, saati väheksyä.

Hinta 495 euroa+vero. Tilaus osoitteella toimitus@mediaviikko.fi