Henkilöverotuksen puolella vero on 0,68 prosenttia verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Vero otettaisiin huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan, eikä koske alle 18-vuotiaita. Yksityishenkilön veron vähimmäismäärä on 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei peritä lainkaan, jos sen määrä jää alle vähimmäismäärän eli 50 euron.

Valiokuntien käsittely eteni joulukuussa eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa sovitun parlamentaarisen kompromissin mukaisesti.

Yleisradion rahoituksen tason on nyt sovittu olevan 500 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tämän jälkeen tasoa tarkistetaan vastaamaan vuotuista kustannustason nousua. Hallintoneuvoston valvovaa roolia vahvistetaan. Viestintäviraston tehtävänä on tehostetusti valvoa julkisen palvelun varojen käyttöä.

Vuoden 2013 alusta Yleisradion julkisen palvelun kustannukset katetaan uudella yleisradioverolla.

Lakiesityksen mukaan nykyisestä televisiomaksusta luovutaan vuoden 2013 alusta.