Alma Media ilmoitti huhtikuussa 2012 toteuttavansa kuluvan vuoden aikana merkittävän muutoksen kaikkien alueellisten lehtiensä toimintatavassa. Samassa yhteydessä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia käynnisti yhteistoimintaneuvottelut muutoksen suunnittelua varten koko henkilöstönsä, yhteensä noin 810 henkilön, kanssa. Neuvottelujen käynnistyessä Alma Aluemedia arvioi alustavasti, että sen henkilöstön määrä voi toimintamallin muutoksen vuoksi vähentyä enintään 135 henkilötyövuodella.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maanantaina 11.6.2012. Niiden tuloksena tehtyjen päätösten myötä Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee enintään 103,5 henkilötyövuodella. Näistä 27 henkilötyövuotta vähenee vapaaehtoisilla työsuhteiden päättämissopimuksilla ja 32 henkilötyövuotta muilla ratkaisuilla, muun muassa määräaikaisuuksien päättyessä, eläköitymisillä ja konsernin sisäisillä siirroilla. Irtisanomisilla vähennetään enintään 44,5 henkilötyövuotta, joista viiden henkilötyövuoden osalta henkilöille tarjotaan oleellista muutosta toimenkuvaan. Irtisanottavien määrä voi siten laskea 39,5 henkilötyövuoteen. Lisäksi Alma Aluemediassa avoinna olevia 11 vakinaista ja 14 määräaikaista työpaikkaa tarjotaan ensisijaisesti irtisanottaville henkilöille.

Työnantaja tarjoaa irtisanottaville ja työsopimuksensa päättäneille henkilöille valmennusta, jonka tarkoituksena on tukea lähtevää henkilöstöä muutostilanteessa.

Alma Aluemedia organisoituu rakenteellisesti uudelleen yhteistyön lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Organisaatio muodostetaan jatkossa toiminnoittain, ei yksittäisten lehtien ympärille. Toimituksellista sisältöä tuotetaan jatkossa paikallisten toimitusten sekä useilla paikkakunnilla toimivien yhteisten virtuaalitoimitusten voimin. Virtuaalitoimitukset vastaavat muun muassa urheilun, kulttuurin sekä viikonvaihteen sisällöistä. Lisäksi Alma Aluemedian paikallislehtien ja maakuntalehtien aluetoimitusten yhteistyötä vahvistetaan, myös toimipisteitä yhdistämällä.

Kaupallisten toimintojen (levikkimyynti, mediamyynti, asiakaspalvelu, ilmoitusvalmistus ja markkinointiviestintä) osalta maakuntalehtien ja niiden levikkialueella ilmestyvien kaupunkilehtien organisaatioita yhdistellään toiminnoittain ja alueellisiksi kokonaisuuksiksi.

-Toimintatavan merkittävä uudistaminen ja henkilöstön vähenemisestä johtuen kipeältäkin tuntuvat ratkaisut ovat nykytilanteessa välttämättömiä. Niiden avulla turvaamme sanomalehtiemme kilpailuaseman ja vastaamme lukijakäyttäytymisen muutoksiin. Tiivistämällä lehtiemme yhteistyötä ja vähentämällä päällekkäistä tekemistä pystymme myös parantamaan laatua, kun mitoitamme työmme oikein ja varaamme resursseja myös paikalliseen uutisointiin. Tavoitteenamme on säilyttää Suomessa paikallisesti mielenkiintoinen, vahva ja taloudellisesti riippumaton aluemedia siellä missä toimimme, toteaa Alma Aluemedian johtaja Kari Juutilainen.

Alma Aluemediaan kuuluvat Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat sekä 29 paikallis- ja kaupunkilehteä.