”Talouden epävarmuus ja median murros ovat vaikuttaneet Helsingin Sanomien tuloksentekokykyyn, ja edessä on monta mittavaa kehityshanketta. Organisaatio- ja johtamismallimuutoksella haluamme varmistaa avainhenkilöiden ajankäytön riittävyyden omille ydinalueilleen. Myös toiminnan fokus tarkentuu”, Sanoma Newsin toimitusjohtaja Pekka Soini toteaa.

”Helsingin Sanomat on kehittänyt erinomaisella tavalla monikanavaista toimintaansa ja on esimerkiksi älypuhelin- ja tablettisisältöjen liiketoimintamallien edelläkävijä maassamme. Monikanavaisuuteen pohjautuva yhdistelmätilausmalli on tuonut Helsingin Sanomille myös laajaa kansainvälistä huomiota. Nyt toteutettavalla muutoksella vahvistetaan Helsingin Sanomien kaupallisen organisaation johtamisresursseja. Haluamme varmistaa hyvän kehityksen jatkumisen samalla, kun lisäämme voimaa kilpailuun niin kuluttaja- kuin mediamarkkinoillakin”, Soini jatkaa.

”Helsingin Sanomissa on vireillä suuria sisällöllisiä uudistuksia, kuten lehtiuudistus, digitaalinen kehitysohjelma ja Nelosen uutistoimituksen yhdistäminen HS-toimitukseen. On mainiota, kun voin keskittyä toimituksen johtamiseen ja vaativien uudistusten läpivientiin”, Mikael Pentikäinen toteaa.