Pitkästä ja merkittävästä journalistisesta urasta myönnettävä Valtion journalistipalkinto on suuruudeltaan 7 500 euroa. Palkinnot jaettiin nyt kahdennenkymmenennen kerran.

 Journalistipalkintojen perustelut:

 Timo Kanerva

Timo Kanerva on suomalaisen rock-journalismin pioneeri. Hän on työskennellyt Soundin päätoimittajana elokuusta 1975 lähtien. Hän on ollut yksi niistä, jotka ovat olleet luomassa perustaa kotimaiselle rockkulttuurille.

Kanerva on kulkenut mukana koko suomalaisen rockkulttuurin kasvun ja kansainvälistymisen ajan. Nykyisin rock on merkittävä osa kulttuurielämää myös Suomessa. Myös rockin viennistä ja saavutuksista ulkomailla raportoidaan, kuten muidenkin kulttuurin alojen vastaavista.

Kanervan luotsaama Soundi on ollut suomalaisen populaarimusiikin tärkeimpiä lehtiä: suurin, asiantuntevin ja luotettavin rocklehti. Timo Kanerva on osoittanut, että laadukkaan rocklehden on mahdollista pitää asemansa musiikkiteollisuuden muuttuessa ja tiedonvälityksensiirtyessä esimerkiksi internetiin.

Päätoimittajan uran ohella Timo Kanerva on päätoimittanut kirjasarjaa. Soundi ryhtyi kustantamaan rockkirjoja ennen kuin kukaan muu Suomessa. Musiikkikirjojen ohella Soundi-kustannus julkaisi muun muassa filosofiaa, tieteiskirjallisuutta ja runoja. Muut kustantajat ovat ottaneet useista Soundin julkaisemista kirjoista uusia painoksia.

Työnsä ohella Kanerva on kirjoittanut, toimittanut ja kääntänyt kirjoja alaltaan. Lisäksi hän on tehnyt Yleisradioon lukuisia popmusiikkia käsitteleviä ohjelmia sekä esseesarjoja. Oma lukunsa ovat kuunnelmat, joita hän on käsikirjoittanut, dramatisoinut ja ohjannut sekä ajankohtaisohjelmat ja satiirit, joita hän on myös tehnyt lukuisia. Timo Kanervan työ on koskettanut kokonaisia sukupolvia, jotka ovat kasvaneet rockkulttuurin parissa.

Monipuolisen uran tehnyt Timo Kanerva on suomalaisen rock-journalismin kummisetä, grand old man, jonka upea ura ansaitsee tulla palkituksi.

 

Hannu Karpo

Hannu Karpo on toiminut journalistina suomalaisessa mediassa yhteensä 53 vuoden ajan, joista 50 vuotta televisiossa. Hannu Karpo kuuluu televisiomme pioneerisukupolveen. Hän aloitti työnsä Yleisradiossa jo televisiotoiminnan perustamisvuonna 1958. Alusta alkaen hän rakensi oman persoonallisen tyylinsä, karttaen uutis- ja ajankohtaisohjelmissa niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin esikuvia.

Painetussa mediassa Hannu Karpo työskenteli vuosina 1981–1984, mutta jo vuonna 1983 Hannu Karpo allekirjoitti yhteistyösopimuksen MTV Oy:n kanssa yrityksensä Pallosalama Oy:n nimissä. Vuodesta 1983 alkaen yhteistyö MTV:n kanssa on ollut katkeamatonta. Viimeiset ohjelmat Karpo tuotti MTV:lle vuonna 2011.

Toimittaja/tuottaja Hannu Karpon journalistinen työura on Suomessa ainutlaatuinen. MTV:ssä pisimpään samalla tekijänimellä, vuodesta 1983, jatkunut ajankohtaisohjelma ”Karpolla on asiaa” kehittyi vuosikymmenten aikana ohjelmana instituutioksi, jossa kuului aidosti kansan ääni. Hannu Karposta kansalaiset saivat herkän kuuntelijan ja purkautumisväylän yhteisesti kokemilleen vääryyksille tai muille epäkohdille. Hannu Karpo on ollut aidosti ohjelmiensa päähenkilöiden puolella ja kysynyt sitkeästi päättäjiltä moraalia tehtyjen ratkaisujen takaa.

Vuonna 2012 MTV:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti Hannu Karpo litteroi tuhansien inserttien materiaalin siirrettäväksi arkistokäyttöön tuleville sukupolville. Karpon arkistossa on lähes 30 vuoden ajalta ainutkertainen kuva byrokratian viidakoissa vaeltavista kansalaisistamme.

Liisa Tukkimäki

Toimittaja Liisa Tukkimäki aloitti yli 35 vuotta kestäneen uransa Yleisradiossa v.1972. Hänet valittiin ensimmäiseksi varsinaiseksi juontajaksi radion vastaperustettuun ”Tänään iltapäivällä”- ajankohtaisohjelmaan. Juontajatehtävien lisäksi hän teki 70-luvulla lukuisia reportaasi- ja haastattelumatkoja kotimaassa ja selosti radioon mm. Ruotsin kuninkaalliset häät kesäkuussa 1976.

 

Filosofian kandidaatti Liisa Tukkimäki on toisen polven journalisti ja hänen uransa Yleisradiossa on ollut hyvin laaja: radion ajankohtaisohjelmien lisäksi hän on ollut toimittajana radion kulttuuritoimituksessa sekä mm. myös Kansanradiossa 1980-luvun alkupuolella.

Vuonna 1986 Tukkimäki valittiin radion ajankohtaisohjelmien toimitussihteeriksi. Journalistisesti haastavissa ja monipuolisissa tuottaja- tai toimituspäällikkötehtävissä Tukkimäki toimi vuodesta 1997 eläkkeelle siirtymiseensä 28.2.2009 saakka. Toimituspäällikkönä Liisa Tukkimäki toimi lisäksi myös mm. Pääministerin haastattelutuntien puheenjohtajana usean vuoden ajan.

Janne Virkkunen

Janne Virkkunen on eräs Suomen ansioituneimmista päätoimittajista. Janne Virkkunen valmistui 1967 Sanoma Oy:n ensimmäiseltä vuosikurssilta.

Tehtyään merkittävän uran Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa, hän tuli lehden päätoimittajaksi 1989 ja vastaavaksi päätoimittajaksi 1991 jossa tehtävässä hän oli vuoteen 2010. Virkkunen oli tarkka siitä, ettei päätoimittajan ja lehden riippumattomuus tule mitenkään uhatuksi. Sen vuoksi hän ei suostunut ottamaan vastaan luottamustehtäviä kuin omaan ammattiin liittyen ja niitäkin perusteellisen harkinnan jälkeen.

Hän toimi Sanoma oy:n hallituksessa 1999–2006. Janne Virkkunen toimi aktiivisesti Kansainvälisessä lehdistöinstituutissa (IPI), oli sen Suomen ryhmässä 1998–2008. IPI:n hallituksen jäsen hän oli 2000 – 2008 sekä puheenjohtaja 2008 – 2010.

Helsingin Sanoman säätiön hallituksen varapuheenjohtaja hän oli 2003–2005, jonka jälkeen hän on toiminut säätiön puheenjohtajana. Vuodesta 2010 hän on toiminut historianyhtävien puheenjohtajana.

Janne Virkkunen on keskittynyt sananvapauskysymyksiin sekä lehdistönvapauteen, joiden toteutumista Kansainvälinen lehdistöinstituutti (IPI) seuraa kaikkialla maailmassa. Sen ydintehtävä on raportoida rikkomuksista ja vaikuttaa siihen, että lehdistö voi työskennellä vapaasti ja riippumattomasti kaikkialla maailmassa.