TNS Gallupin tilaston mukaan sähköpostimarkkinoinnin määrä oli 11,8 miljoonaa euroa. Mobiilimarkkinoinnin osuus oli 10,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 11 prosenttia edellisvuodesta.

Markkinointiviestinnän investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen nähden. Mukaan on laskettu panostukset sekä varsinaiseen mediamainontaan että laajasti muuhun markkinointiviestintään.

Voimakkaasti kasvoivat mm. osoitteeton suoramainonta, radiomainonta, verkkomainonta, mobiili- ja sähköpostimarkkinointi sekä markkinointiviestinnän suunnittelu.

Tiedot perustuvat mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämään selvitykseen. Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 31.5.2012