Mediamainonnan kehitys seuraa yleensä bruttokansantuotteen nousua tai laskua, mutta jyrkemmin. Tämän hetkinen kasvuprosentti näyttää seuraavan melko tarkasti vuoden 2012 BKT-ennusteita. Investoinnit mediamainontaan olivat ensimmäisen kvartaalin aikana lähes 300 milj. €.

Mediamainonnan kasvu on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. TNS Gallupin Media Intelligence -yksikkö kuuluu yli 20 maan kansainväliseen Kantar Media Intelligence -ketjuun, joka on mainospanostusseurannan markkinajohtaja maailmanlaajuisesti. Ketjuun kuuluvat maat raportoivat selvästi vaatimattomampia kasvuprosentteja vuoden 2011 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna.

Esimerkiksi Ruotsissa kasvua näyttää olleen 1,1 %, Tanskassa vain 0,3 % ja Ranskassa ollaan nollakasvussa. Euroopan talousmahdissa Saksassa mediamainonta on sentään kasvanut 3,3 %. Ennusteita tekevistä kansainvälisistä tutkimuslaitoksista muutamat ovat jo laskeneet ennusteitaan Länsi-Euroopan mediamainonnan kasvusta ja heidän näkemyksensä mukaan vuoden 2012 kasvu jää selvästi alle 2 %.