”Toimitetun sisällön jakaminen täysin ilmaiseksi ei jatkossa ole taloudellisesti mahdollista”, Ilkka-Yhtymän toimitusjohtajana toimiva Korkiatupa sanoi torstaina Sanomalehtien Liiton kevätkokouksessa Lappeenrannassa.  

”Maailmalla suuntaus on selvä: laatulehdet muuttavat verkkosisältöään osittain maksulliseksi.”

Korkiatupa totesi, että verkon yleisiä uutispalveluja on vaikea muuttaa maksullisiksi, koska saman tiedon tarjoajia on paljon. Kunkin lehden oman, ainutlaatuisen, usein paikallisen sisällön kohdalla on kuitenkin toisin.

”Tähän saakka digitaalisia palveluja on tuotettu pitkälti paperilehden tuotoilla. Tuloja on tullut lähes pelkästään ilmoituksista. Pelkästään ilmoitustuloilla toimivan median olisi vaikea ylläpitää nykyisen laajuisia toimituksia ja yhtä monipuolista sisältöä”, Korkiatupa huomautti.

Sanomalehtien Liiton puheenjohtajan mukaan lehtiyhtiöt ovat joutuneet käymään toiminnan tehostamiseen ja toimintatapojen muuttamiseen tähtääviä yt-neuvotteluja viime kesästä lähtien. Toimet ovat Korkiatuvan mukaan välttämättömiä, jotta sanomalehtien kilpailu- ja kehityskyky varmistetaan pitkällä aikavälillä.

Lisäharmia sanomalehdistölle toi vuoden vaihteessa voimaan astunut tilaustuottojen arvonlisävero. Korkiatuvan mukaan ensimmäisten kuukausien perusteella on vaikuttanut siltä, että lukijat ovat ymmärtäneet tilaushintojen korotuksen olleen seurausta valtiovallan päätöksestä.

”Seuraukset eivät ole vielä olleet dramaattisia, mutta veromuutoksen kokonaisvaikutukset nähdään vasta lähivuosien aikana”.