Yle haluaa tavoittaa kaikki suomalaiset entistä paremmin, niinpä nykyisten yleisötutkimusten ja -mittausten lisäksi nyt toteutetaan kolmen viikon mittainen, avoin aivoriihi verkossa.

Unelmien Yle -keskustelu avataan vappuaattona osoitteessa unelmienyle.fi ja ruotsiksi minadrommarsyle.fi. Kansalaiskeskustelu on avoinna 20.5. asti.

Unelmien Yle -verkkosivustolla suomalaisia pyydetään pohtimaan, miten Yle voisi palvella heitä paremmin. Minkälaisia ohjelmia haluttaisiin katsella
ja kuunnella? Minkälaisia verkkopalveluita toivotaan? Entä minkälaisia sisältöjä Ylen ei haluttaisi tekevän?

”Tämä on meille uusi tapa kuunnella ihmisiä. Ensi vuonna käytännössä kaikki suomalaiset osallistuvat Ylen toiminnan rahoittamiseen, joten side
yleisöjen ja meidän välillä ilman muuta vahvistuu. Yle on kaikkien suomalaisten yhteinen asia ja toivon, että suomalaiset innostuvat sankoin
joukoin osallistumaan tähän ideointiin”, sanoo toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Keskustelun tulokset tuodaan osaksi yhtiön strategiatyötä ja kehittämistä. Yle viestii jatkossa aktiivisesti siitä, miten suomalaisten ajatukset, ideat ja toiveet näkyvät Ylen sisältöjen kehittämisessä.

”Haluamme vakiinnuttaa suomalaisten kuulemisen. Tuloksia hyödynnämme varmasti. Tavoitteena onkin, että saamme paljon ajatuksia ja ideoita – siis sekä määrällisesti että laadullisesti hyvän tuotoksen”, sanoo Ylen strategiajohtaja Gunilla Ohls.

Yle tutkii jo nyt eri tavoin suomalaisten median käyttöä, kiinnostuksia, tyytyväisyyttä ja toiveita ohjelmistojen ja palvelujen suhteen. Vuosittain vähintään 30 000 suomalaista on Ylen kyselyjen, haastattelujen ja mittausten piirissä. Myös spontaania palautetta – toiveita, kiitoksia tai moitteita – Yle saa vuosittain kymmeniltä tuhansilta suomalaisilta. Aiemmin ei kuitenkaan ole avattu  laajaa kansalaiskeskustelua yhdessä katselijoiden, kuuntelijoiden ja nettikäyttäjien kanssa.

Unelmien Yle -kansalaiskeskustelu käydään verkossa, koska suomalaiset käyttävät paljon internetiä ja se on hyvä keino tavoittaa ihmiset laajasti. Jos netin käyttö on vierasta, keskusteluun voi osallistua avustetusti myös yleisissä kirjastoissa tai Ylen alueyksiköissä avointen ovien päivänä 8.5. Alueet tiedottavat itse omien avointen ovien aikataulustaan ja ohjelmasta.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 10 unelmapäivää Ylessä ohjelmatuotantoon tutustuen. Päivä räätälöidään voittajien toiveiden mukaisesti. Jokainen osallistunut saa halutessaan tuloksista myös raportin.