Otavamedia on keskittänyt asiakasviestintä- ja asiakaslehtiliiketoimintansa yhden brändin alle. Yksikön nimi on Otavamedia Asiakasviestintä. Kynämies ja Viestintätoimisto Sanakunta sekä vuodenvaihteessa Otavamediaan fuusioitu Tietoputki jäävät historiaan.

Otavamedian palvelut kattavat asiakasviestinnän laajasti: painetusta mediasta digitaalisiin kanaviin ja elävään kuvaan. Elävän kuvan palveluja asiakasviestintäyksikössä tarjoaa Deco Media Oy.

”Asiakkaat toivovat sisällöntuottajilta yhä enemmän viestinnän kokonaisuuden hallintaa, suunnittelusta kanavavalintoihin ja seurantaan. Tähän tarpeeseen me kykenemme vastaamaan”, toteaa julkaisujohtaja Eija Saario Otavamediasta.

Otavamedian asiakasviestintäyksikössä työskentelee 70 viestinnän ammattilaista yli 70 asiakkaan palveluksessa yrityksistä julkisyhteisöihin.