Lehden ensimmäinen numero on lukijoilla 25.6. eli sopivasti ennen MTK:n liittokokousta (28.–29.6.). Lehden painos on n. 70 000. Kyseessä on näytenumero, ja lehden vakituinen ilmestyminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2013 keväällä. MTK:n suunnitelmissa on, että Mainio ilmestyy neljästi vuodessa.

Mainion kohderyhminä ovat MTK:n jäsenet ja luottamushenkilöt. Mainio tarjoaa monipuolista tietoa MTK:n toiminnasta, palveluista ja jäseneduista. Lehden tavoitteena on tuoda järjestöä lähemmäksi jäseniä ja saada heidät kiinnostumaan järjestötoiminnasta. Lehti tuo valtakunnallisen toiminnan lisäksi ruohonjuuritason yhdistystoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimii myös järjestön jäsenhankinnan tukena.

Mainio kertoo maatalouden, metsätalouden, sekä muun maaseudun yritystoiminnan maaseudun edunvalvonnasta sekä kehittämishankkeista, joissa MTK on mukana. Lehti käsittelee ajankohtaisia teemojaan jäsenten näkökulmasta. Järjestön tekemästä työstä kerrotaan jäsenten kautta, asiantuntijoitakaan unohtamatta.

– Uuden lehden nimellä haluamme viestiä, että ruuan, puun, uusiutuvan energian ja maaseudun palvelujen ammateissa tehdään mainiota työtä, jonka merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Lehden avulla kerromme, miten me järjestönä ajamme jäsentemme etua, sanoo lehden päätoimittaja Klaus Hartikainen.

MTK kehittää Mainio-lehden rinnalla myös sähköisiä viestintäkanaviaan täydentämään ja tukemaan luottamushenkilö- ja jäsenviestintäänsä. MTK:n nykyinen, luottamushenkilöille suunnattu järjestölehti MTK Viesti jatkaa ilmestymistään vuoden 2012 loppuun.

MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö, joka toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Järjestön jäsenten elinkeinot perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. MTK:n visio on Menestystä Maalle.