– Älykkäät, hyvinkirjoitetut jutut tuovat lehdille lukijoita, mikä puolestaan lisää lehtien motivaatiota antaa jutuille lisää tilaa. Lukijalähtöisten juttujen kirjoittaminen vaatii toimittajilta yhä monipuolisempaa osaamista. Kritiikkien määrä lehtien kulttuurisivuilla on jatkuvasti laskenut ja kulttuuria käsittelevien juttujen taso on vaihteleva. Kulttuurirahaston pyrkimyksenä on, että suomalaiset saisivat lukea enemmän korkeatasoisia kritiikkejä, kulttuuriuutisia ja -artikkeleita, kertoo Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava.

– Koulutuksessa on tarkoitus löytää vastaus siihen, mitä kulttuurijournalismi on tulevaisuudessa, minkälaiset kritiikit palvelevat ihmisiä ja miten ihmiset saadaan innostumaan sellaisesta kulttuurista ja tapahtumista, joista he eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneita.

Koulutus suunnataan lehtien ja sähköisten tiedotusvälineiden yleistoimittajille, jotka haluavat suuntautua kulttuuriin sekä kulttuuritoimittajille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan. Tavoitteena on, että koulutus tuottaa uusia oivalluksia sekä kokeneille että aloitteleville toimittajille ja myös lisää toimittajien yleissivistystä ja tietämystä kulttuurin eri osa-alueista.

Syksyllä 2013 järjestettävä koulutus muodostuu noin neljän kuukauden mittaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää runsaasti käytännön harjoituksia ja tiivistä työskentelyä hyvien opettajien johdolla. Koulutuksen aikana tutustutaan myös suomalaisen kulttuurin kivijalkoihin ja instituutioihin, maakuntien kulttuurisiin erityispiirteisiin ja maakuntalehtien kulttuuritoimituksiin sekä jonkin ulkomaisen median kulttuuritoimitukseen. Koulutukseen valittavat noin 20 toimittajaa saavat kuukausiapurahan, jonka avulla he voivat jäädä koulutuksen ajaksi pois päivätyöstään.

Koulutukseen haetaan, samoin kuin muita Kulttuurirahaston apurahoja, sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on helmi-maaliskuussa 2013.

Lähde: www.epressi.com