Lisäksi Yle paikkaa viime vuosien säästökuurin vuoksi lykättyjä investointejaan ja panostaa lähivuosina resursseja ohjelmatuotannon lisäksi tekniikan uudistamiseen ja varmistamiseen.

Tuotantoyhtiöltä ostetaan nykyisin erityisesti draamaa, viihdeohjelmia ja asiaohjelmia.
 
”Kotimaisten ohjelmaostojen selvä lisäys on tahtotila. Kohdistamme ohjelmahankinnat sellaisille alueille, jotka luontevasti täydentävät Ylen omia resursseja”, sanoo toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Uutis- ja ajankohtaisjournalismin Yle tekee jatkossakin kokonaan itse. Yle laajentaa uutistarjonnan palveluvalikoimaa, kun Yle Uutiset aloittaa venäjänkieliset uutiset televisiossa ensi vuoden aikana. Päivittäisellä venäjänkielisellä tv-uutislähetyksellä Yle haluaa palvella jatkuvasti kasvavaa  venäjänkielistä yleisöä Suomessa. Jo nyt Yle tekee venäjänkielisiä uutisia radioon ja verkkoon.

HD- eli teräväpiirtotarjontaa Yle lisää lähivuosina ja tavoitteena on aloittaa toinen HD-kanava vuonna 2014. Vuoden 2016 jälkeen Yle pyrkii tarjoamaan televisiopalvelut pääosin myös HD:nä.

”Ylen onnistuminen talouden tasapainottamisessa ja maan hallituksen tuore esitys Ylen uudesta rahoitusratkaisusta vahvistavat Ylen edellytyksiä hoitaa tehtävänsä monipuolisesti. Myös kotimaisten hankintojen lisääminen on nyt mahdollista. Sisältöjen kehittäminen merkitsee  lähivuosina Ylessä jatkuvaa laadun parantamista. Yle tähtää yleisösuhteen vahvistamiseen kaikissa väestöryhmissä arvojensa mukaisesti. Samanaikaisesti Yle haluaa entistä paremmin huolehtia erityispalveluista ja niitä tarjotaan myös uusille vähemmistöille. Tästä hyvä esimerkki on päivittäisen venäjänkielisen tv-uutislähetyksen tuominen ohjelmistoon”, arvioi hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kantola.

Ylen hallintoneuvosto hyväksyi yhtiön toimintalinjaukset vuosille 2013 – 2015 ja yhtiön tilinpäätöksen 11.4. kokouksessaan.

Ylen vuosikertomus ja tilinpäätös vahvistettiin

Ylen liikevaihto oli 415,4 miljoonaa euroa ja yhtiön tilikauden tappio oli 0,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tappio oli 26,5 miljoonaa euroa. Ylen tuotot olivat yhteensä 432,4 miljoonaa euroa. Tv-maksujen osuus tuotoista oli 96,1 prosenttia. Yhtiön tilikauden kulut ja poistot olivat yhteensä 433,9 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen 13,2 miljoonaa euroa. Esityskorvaukset olivat yhteensä 71,0 miljoonaa euroa, mikä oli 13,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ylen tavoittaa ohjelmillaan ja palveluillaan edelleen yhtä paljon suomalaisia kuin aiemminkin. Ylen mediat tavoittavat päivittäin 74 prosenttia ja vuositasolla 97 prosenttia suomalaisista. Ylen internetpalvelu on säilyttänyt asemansa viidenneksi suosituimpana suomalaisena mediasivustona. Suomalaisista tv-kanavista katsotuin 2011 oli Yle TV1, jonka osuus oli 23,3 prosenttia kaikesta katselusta. Kuunnelluin radiokanava on Yle Radio Suomi, jonka osuus kaikesta kuuntelusta oli 36 prosenttia.

Ylen tilinpäätös ja vuosi-, yleisö- ja henkilöstökertomukset on julkaistu internetissä osoitteessa: yle.fi/yleisradio/vuosikertomukset