Markkinointiviestinnän toimialan suhdannenäkymän arvioitiin vielä edellisessä kyselyssä heikkenevän tänä vuonna, mutta odotukset ovat kääntyneet voimakkaasti kasvuun. Joulukuussa 2011 markkinointiviestinnän alan yritykset arvioivat tämän vuoden kasvuksi -0,2 prosenttia, ja maaliskuussa ne ennustivat 2,7 %:n kasvua. Markkinointiviestintäalan odotukset ovat huomattavasti positiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden odotukset Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n helmikuun barometrissä.

Alan yritykset luottavat vahvasti oman myyntinsä kasvuun. Vastaajista 57 % odottaa myyntinsä kasvavan ja myös henkilökunnan määrää aiotaan lisätä. Liki puolet vastaajista sanoo ammattitaitoisen työvoiman puutteen jarruttavan myyntiä.

Digikanava vetää edelleen

 

”Odotusten käänne lievästi negatiivisesta vahvasti positiiviseen on ollut hämmästyttävän voimakas. Odotukset ovat myönteisempiä kuin palvelualoilla muutoin. Signaaleja kysynnän vilkastumisesta on ollut jo jonkin aikaa havaittavissa. Erityisen hyvät suhdannenäkymät ovat digitaalisen kanavan hyödyntämisessä sekä viestinnässä että mainonnassa”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

Mobiilimarkkinoinnin ja sosiaalisen median kampanjoiden suunnitelmilla on barometrin mukaan kova kysyntä. Vähiten kysyntää arvioidaan olevan sanoma- ja aikakausilehtikampanjoiden suunnitteluun ja ostamiseen liittyvillä palveluilla.

MTL-Barometristä

 

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Neljännen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 444 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Vastaukset kerättiin 6.3.- 23.3.2012. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. Tutkimuksen toteuttaa MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.