Internetin tila Suomessa 2011 -tutkimus todistaa, että suomalaiset ovat kuluttajina ja yksityishenkilöinä verkon käytössä maailman huipputasoa. Toinen puoli totuutta on kuitenkin se, että verkon mahdollisuuksien ymmärtäminen katoaa, kun astumme työpaikkamme ovista sisään ja paneudumme päivittäisiin töihimme.


- Toinen tärkeä tutkimustulos on, että Suomesta ei löydy kuin muutamia harvoja sellaisia yrityksiä, jotka ovat todella tehneet ison kansainvälisen läpimurron verkko liiketoiminnan saralla, ihmettelee Marsio.

 

Verkkoteollisuus ry näkee oman teollisuuden haaransa mahdollisuudet olla suomalaisen talouskasvun veturina suureksi mahdollisuudeksi meille suomalaisille.


- Suomen mahdollisuudet kilpailla ns. ”perinteisen” teollisuuden aloilla heikkenevät jatkuvasti ja uusia merkittäviä kasvumahdollisuuksia ei tunnu löytyvän. Esim. työvoimakustannusten osalta. Emme tarkoita, etteikö perinteistä teollisuutta Suomessa ole jatkossakin ja sitäkin on tuettava. Verkkoteollisuuteen on julkisen sektorin panostettava jatkossa enemmän, jos aiotaan pysyä mukana kansainvälisen kehityksen vauhdissa, painottaa toiminnanjohtaja Mika Eerola Verkkoteollisuudesta.

– Tutkimuksemme osoittaa, että meiltä puuttuu Suomesta todellisia kansainvälisiä verkkoteollisuuden menestystarinoita. Kaikella kunniotuksella Roviota kohtaan, mutta yksi tai kaksi kansainvälisen läpimurron tehnyttä yritystä ei vielä riitä. Meidän on tunnistettava vähintän noin 30 yritystä, joilla on selkeät mahdollisuudet ja tahtotila läpimurtoon globaalisti verkossa. Jos lähdemme tukemaan vain muutamaa kirkkainta tähteä ei panostus riitä hyödyttämään koko kansantaloutta, jatkaa Eerola.


Tarvitaan toimenpiteitä, ei puheita


 

Verkkoteollisuus ry vaatii muutoksia rakenteisiin, verkostoihin ja asennemaailmaan suomalaisessa yritysmaailmassa.

– Toimenpiteitä on varmasti kosolti muitakin ja nuo yllä mainitut ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä aiomme tehdä nostaaksemme toimialan merkittäväksi toimijaksi Suomessa, kertoo Mikko Marsio.

– Olemme käynnistämässä laaja-alaisen ohjelman, jonka tavoitteena on nostaa Internetin mahdollistamat uuden liiketoiminnan alueet yhdeksi tulevaisuuden tukijaloista Suomelle. Tämän päivän Suomessa Internetiä ei koeta yhdeksi suureksi mahdollisuudeksi. Kaiken kerätyn tutkimustiedon ja asiantuntijoiden näkemysten mukaan internet on suuri mahdollisuus, jos vain haluamme tarttua siihen!