Yhtiö kertoo web-sivullaan, että edellä mainittujen syiden vuoksi joudumme valitettavasti irtisanomaan TV Viihde –palveluja koskevat sopimukset päättymään palvelujen yleisten ehtojen mukaisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimusten viimeinen voimassaolopäivä on siten 30.4.2012.

Asiakkaat tulevat saamaan lisätietoa asiakkuutenne päättymiseen ja mahdolliseen maksupalautukseen liittyen seuraavan laskun yhteydessä, joka toimitetaan asiakkaille huhtikuussa.

Yhtiön kaikki yhdeksän työntekijää on irtisanottu.

Yhtiöstä kerrotaan Uudelle Suomelle, että TV Viihde -asiakkaita on noin 45 000. Yhtiö linjasi vuosi sitten, että tavoiteena on saada 100 000 asiakasta.

TV Viihde -palvelu lanseerattiin keväällä 2011. Toiminta lopetetaan, koska maksu-tv-paketti ”ei ole ensimmäisen toimintavuotensa aikana saavuttanut tavoitteitaan taloudellisen tuloksen ja tilaajamäärien osalta”.