Laki Yleisradiosta  määrää, että Yleisradio ei saa mainostaa kaupallisia yhtiöitä. Viidennen luvun 12 pykälä toteaa: ”Yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalveluiden yhteydessä. Yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa.”

YLE:n nettisivujen etusivulla tarjotaan Facebookin mainosta ja mahdollisuutta ryhtyä Facebookin asiakkaaksi. Facebook-yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 3,7 miljardia dollaria. Voitto oli noin miljardi dollaria.

Lisäksi jokaisen nettijutun yhteydessä YLE julkaisee Facebookin logon, jonka avulla pääsee jakamaan Facebookiin YLE:n aineistoa. Facebook tekee tätä vain kaupallista etua varten.

Jokaisen nettijutun lopussa julkaisee myös Twitter-yhtiön logon. Se kehottaa käyttämään tämän yhtiön palveluksia. Logon liittäminen jutun loppuun on suoraa amerikkalaisen yhtiön markkinointia.

Yleisradio on perustanut jopa oman Suoralinja-ohjelmansa, jossa YLE estoitta mainostaa käyttämään kaupallisia Facebook- ja Twitter-yhtiöitä.

On täysin aiheellista kysyä, miksi YLE markkinoi näin räikeästi kaupallisia, voittoa tavoittelevia amerikkalaisia suuryhtiötä? On aiheellista epäillä, että Yleisradio rikkoo lakia, koska YLE ei saa lain mukaan mainostaa kaupallisia yhtiöitä.