Yhtiö kertoo, että hyvän talouskasvun, eduskuntavaalien ja painon uusien asiakkuuksien seurauksena liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät alkuvuonna myönteisesti. Suhdannetilanne alkoi kuitenkin kesän aikana heiketä, mikä hidasti liikevaihdon kasvua loppuvuonna.  Mainonnan kehitys kääntyi Suomessa viimeisellä kvartaalilla negatiiviseksi ja sanomalehtien levikit olivat koko vuonna hienoisessa laskussa.

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 49 952 tuhatta euroa (46 530 teur vuonna 2010). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,8 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 5,2 % ja levikkituotot 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 27,6 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu ilmoitusvolyymien elpymisestä, johon vaikutti mm. alkuvuoden vaalimainonta. Painotoiminnan liikevaihdon nousuun vaikuttivat uudet asiakkuudet, volyymien elpyminen ja painomateriaaleista johtuvat hinnankorotukset. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 39 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 435 tuhatta euroa (429 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 41 468 tuhatta euroa (39 813 teur). Kulut kasvoivat 4,2 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut nousivat 13,1 %. Kulut nousivat erityisesti painovolyymien kasvusta sekä painomateriaalien ja jakelujen hintojen noususta johtuen. Henkilöstökulut kasvoivat 0,5 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 8 659 tuhatta euroa (7 337 teur). Konsernin liikevoitto oli 17 590 tuhatta euroa (14 479 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 21,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 35,2 (31,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 8 931 tuhatta euroa (7 142 teur) eli 17,9 % (15,3 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 911 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto 775 tuhatta euroa. Painotoiminnan merkittävään liikevoiton nousuun vaikuttivat volyymien kasvaminen, alkuvuoden maltillinen kulukehitys ja edellisen vuoden ensimmäisellä kvartaalilla olleet Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.