Seminaarissa avataan tasokkaiden asiantuntijoiden avulla kuntatalouden mittareita ja käsitteitä tavallisten kunnan asukkaiden kannalta. Samalla puretaan kuntauutisten mantroja. Koulutuksessa etsitään niin ikään uusia näkökulmia uutisiin.

Koulutuksessa kysytään, miten teen hyvän ja ymmärrettävän kuntajutun? Miten pääsen irti kuntabyrokratian kielestä? Mitä pitää tietää, ettei kaupungin- tai kunnanjohtaja vedätä minua puheillaan ja tilastoillaan? Kouluttajat avaavat myös kuumaa kuntarakenneuudistusta.

Koulutuksen vetäjänä toimii tietokirjailija, emerituspäätoimittaja Risto Uimonen. Hän on johtanut toimittajista ja Kunnallisalan kehittämissäätiön kahdesta edustajasta koostuvaa työryhmää, joka on laatinut ohjelmarungon ko. tilaisuuksiin. Kouluttajiksi kutsutaan maan eturivin kunta- ja kuntatalouden tutkijoita ja tietäjiä sekä kunnallisasioita seuraavia toimittajia. Joka tilaisuudessa on mukana myös kyseisen alueen asiantuntijoita. Koulutuksen tausta-aineisto räätälöidään ao. alueelle sopivaksi (mm. kansalaismielipide ja kuntatalouden tunnusluvut). 

Puolentoista vuorokauden mittainen seminaari on osanottajille ilmainen (koulutus, majoitus ja ylöspito).