Vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 1,6 % (1,1 %) ja oli 316,2 (311,4) milj. euroa. Sulkujen sisällä vuoden 2010 luvut. Painetun median liikevaihto oli 236,1 (237,1) milj. euroa ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 74,7 % (76,1 %).

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto kasvoi 16,3 % ja oli 56,8 (48,9) milj. euroa. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 18,0 % (15,7 %).  

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 4,8 % 155,3 (148,2) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 49,1 % (47,6 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 0,5 % ja oli 111,3 (111,9) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 20,9 % 43,1 (35,6) milj. euroon. Levikkiliikevaihto oli 124,8 (125,3) milj. euroa. Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 36,1 (37,8) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 2,2 % ja olivat 273,6 (267,6) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 2,5 % ja olivat 275,1 (268,4) milj. euroa. Kokonaiskulujen kasvu johtui henkilöstökulujen, paino- ja jakelukulujen sekä markkinointi- ja tietotekniikkakulujen kasvusta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2,2 % (nousi 3,0 %) 42,9 (43,9) milj. euroon. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,6 % (14,1 %). Liikevoitto oli 42,0 (43,4) milj. euroa. Liikevoittoprosentti laski vertailukaudesta ja oli 13,3 % (13,9 %).

Tilikauden 2011 tulos oli 30,8 (33,2) milj. euroa ja tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 31,7 (33,8) milj. euroa. Tilikauden tulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät ovat yhteensä -0,9 (-0,7) milj. euroa. Tilikauden tulokseen merkittävimpänä eränä vaikutti yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintasaatavan ja – velkojen käyvän arvon muutos -1,7 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen mukaan Alma Median strategiana on kasvattaa digitaalisten palveluiden osuutta liikevaihdostaan sekä omalla tuote- ja palvelukehityksellä että yritysostoilla Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2011 Alma Median verkkoilmoitusmyynti kasvoi 20,9 % ja digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus konsernin liikevaihdosta nousi 18,0 %:iin (15,7 %).

Alma Media investoi voimakkaasti myös painetun median uudistamiseen parantaakseen edelleen kustannustehokkuuttaan ja varmistaakseen tuotteidensa laatutason. Investointi uuteen lehtipainoon Tampereella eteni vuoden mittaan suunnitellusti, mutta marraskuussa Alma Media sai tiedon, jonka mukaan painokoneen toimittaja manroland AG oli hakeutunut selvitystilaan. Alma Media käynnisti välittömästi toimenpiteet asemansa turvaamiseksi ja painokoneen toimittamiseksi alkuperäisen investointisuunnitelman mukaisesti.

”Tämänhetkisen käsityksemme mukaan manrolandin tilanteesta ei ennakoida koituvan Alma Medialle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai muutoksia painokoneen toimitusaikatauluun”, Telanne toteaa.