Suurin alaskirjaus tehtiin Venäjän ja Itä-Euroopan liiketoimista, 53,4 miljonaa euroa. Huono kehitys jatkui myös Hollannissa. Kielipalveluista kirjattiin alas 24 miljoonaa euroa. Työntekijöiden irtisanomiskustannuksia vähennettiin liki 10 miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan, arvioi toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen.

”Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa”, hän sanoo.

Tammi-joulukuussa Sanoman liikevaihto pysyi vertailuvuoden tasolla ja oli 2 746,2 milj. euroa (2010: 2 761,2 milj. euroa). Ostetut toiminnot korvasivat vuosina 2011 ja 2010 tehtyjen yritysmyyntien vaikutukset.

Lue tilinpäätöstiedote