Varapuheenjohtajat hoitavat puheenjohtajan tehtäviä, jos tämä on estynyt tai esimerkiksi jäävi esittelemään kanteluasian neuvostolle. Varapuheenjohtajat kuuluvat myös uudelleenkäsittelyryhmään, joka voi kantelijoiden pyynnöstä ratkaista, tuodaanko puheenjohtajan karsimat kantelut neuvoston käsittelyyn. Karsinta voidaan pyörtaa siinä tapauksessa, että työryhmä toteaa sen perustuneen ilmeisen virheelliseen tietoon.