Reilusti yli puolet Aikakausmedian terveys- ja hyvinvointiaiheiseen kyselyyn vastanneista aikakauslehtien päätoimittajista muistuttaa, että juttujen sävyn kanssa pitää olla tarkkana, jotta lukijoille ei pääsisi muodostumaan epärealistista käsitystä terveydestä.

Annan päätoimittaja Emma Koivula arvelee, että paineita eivät välttämättä koe niinkään nuoret naiset, vaan pikemminkin ruuhkavuosiaan elävät lukijat.

– Ympäristön paineet ja kaikenlaiset terveysvillitykset voivat johtaa siihen, että ruuhkavuosien naiset tuntevat tarvetta selitellä tekemiään valintoja: miksi he syövät lihaa tai leipää tai harrastavat jotain uutta urheilulajia. Mielestäni aikakauslehdet voivat kuitenkin auttaa tässä asiassa selkiyttämällä ja kertomalla, mistä esimerkiksi näissä uusissa villityksissä on kyse, Koivula sanoo.

 

Monipuolisuutta ja kriittisyyttä

 

Päätoimittajien mukaan lehden tehtävänä ei ole tuputtaa lukijoille oikeaa tapaa syödä tai liikkua. Sen sijaan terveysaiheita on käsiteltävä niin laajasti ja monipuolisesti, että lukijat pystyvät muodostamaan asiasta oman käsityksensä.

Myös ”toisinajattelijoille” on annettava tilaa.

– Toimittajat tekevät juttuja varten valtavasti taustatyötä. Aihe saatetaan esitellä jonkun henkilön omakohtaisten kokemusten kautta, mutta haastateltavaksi hankitaan aina myös joku alan puolueeton asiantuntija. Tai jos aihe on vähänkin kiistanalainen, asiantuntijoita saattaa olla kaksi, Koivula kertoo.

Päätoimittajien mielestä terveysaiheista kirjoittaminen vaatii ammattitaitoa ja osaamista sekä riittävän kriittistä suhtautumista esimerkiksi uusimpiin tutkimuksiin ja trendeihin. Karppausta pidetään hyvänä esimerkkinä uusista ”villityksistä”: pinnalla olevasta aiheesta on hyvä kirjoittaa, mutta maltillisesti, sillä sen lopullisista vaikutuksista tiedetään vasta vähän. Osa päätoimittajista katsoo karppauskeskustelun menneen jo liian pitkälle.

 

Lukijoiden herättelyä

 

Ylivoimaisesti suurin syy terveys- ja hyvinvointiaiheiden runsauteen aikakauslehdissä on se, että lukijat toivovat niitä. Lukijoille halutaan tarjota vinkkejä ja neuvoja esimerkiksi terveelliseen ruokavalioon, tai heille halutaan esitellä oikeanlaisia urheiluvälineitä tai kokonaan uusia lajeja. Lähes puolet kyselyyn vastanneista päätoimittajista kertoi, että jutuilla halutaan myös herätellä niitä lukijoita, jotka eivät hoida kuntoaan ja terveyttään niin innokkaasti.

Fyysisen terveyden lisäksi aikakauslehdet painottavat henkistä hyvinvointia. Päätoimittajakyselyn vastauksissa muistutettiin, että terveyden vaaliminen ei ole vain laihduttamista ja jumppaa, vaan myös mielen ja ihmissuhteiden hoitamista. Etenkin naistenlehdille lukijoiden itsetunnon ja henkisen hyvinvoinnin kohentaminen on tärkeä tehtävä.

Henkinen hyvinvointi on yleisaikakauslehtien lisäksi pinnalla myös ammatti- ja järjestölehdissä, joissa aihetta käsitellään muun muassa työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työssä jaksamisesta puhutaan paljon, ja työhyvinvointiaiheita käsittelemällä ammattilehdet pyrkivät viemään viestiä myös päätöksentekijöille. Kyselyn vastauksissa todettiin, että henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tässä ajassa jaksamisen kannalta ydinkysymys.

Aikakausmedian tekemässä päätoimittajakyselyssä selvitettiin päätoimittajien näkemyksiä terveys- ja hyvinvointiaiheista. Kysely tehtiin tammikuun puolivälissä nettikyselynä, ja siihen vastasi yhteensä 49 aikakauslehden päätoimittajaa.