Neuvotteluilla pyritään noin 4,5 miljoonan euron kustannussäästöön vuositasolla. Säästöt arvioidaan toteutettavan sekä työvoiman vähentämisillä että muilla toimenpiteillä. Toteuttamistapa täsmentyy neuvottelujen aikana.

Kustannusten vähentämisten on suunniteltu toteutuvan täysimääräisinä kuluvan vuoden aikana. Kustannussäästöjen lopullinen suuruus, toteutumisajankohta sekä tehostamistoimista aiheutuvat kertaluonteiset kulut täsmentyvät neuvottelujen aikana ja niistä tiedotetaan erikseen.

Talentum Oyj:n tytäryhtiöiden Suoramarkkinointi Mega ja Talentum Events liiketoiminnat eivät kuulu neuvotteluiden piiriin.