”Vuosi alkoi positiivisissa merkeissä, erityisesti keväällä mediamainonta kasvoi merkittävästi osittain eduskuntavaalien vauhdittamana. Loppuvuodesta kasvuvauhti kuitenkin hidastui”, sanoo Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja Stefan Möller.

Sanomalehtimainontaan käytettiin 3,5 prosenttia enemmän euroja vuonna 2011 kuin vuonna 2010. Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta kasvoi 5,3 prosenttia. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 36,0 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,5 prosenttia.

Aikakauslehdissä mainostettiin 2,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Aikakauslehtiryhmässä yleisölehtien mainostulot pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, ammatti- ja järjestölehtien mainostulot kasvoivat 3,5 prosenttia ja asiakaslehtien 5,9 prosenttia. Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 11,2 prosenttia.

Painetuissa hakemistoissa mainonta laski 25,8 prosenttia ja niiden osuus mediamainonnasta oli 3,7 prosenttia.

Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta oli yhteensä 56,5 prosenttia.

Televisiomainonta kasvoi 6,5 prosenttia ja tv-mainonnan osuus mediamainonnasta oli 20,3 prosenttia. Radiomainonta kasvoi 10 prosenttia. Radiomainonnan osuus mediamainonnasta oli 4,1 prosenttia. Elokuvissa mainostettiin 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010 ja sen osuus oli edelleen 0,2 prosenttia.

Verkkomainonta kokonaisuudessaan kasvoi 8,2 prosenttia. Display-mainonta kasvoi 16,6 ja luokiteltu 25,3 prosenttia. IAB Finlandin keräämissä hakumainonnan panostustiedoissa on estimoitu mainostajien suoraan ostaman hakusanamainonnan osuus. Hakumainonnan estimaatti on sisällytetty sekä 2010 että 2011 tietoihin. Hakusanamainontaan käytetyt panostukset pysyivät edellisen vuoden tasolla (muutos 0,2 prosenttia), mutta mainonta sähköisissä hakemistoissa puolestaan laski 9,6 prosenttia. Koko verkkomediamainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 15,8 prosenttia vuonna 2011.

Sähköisen mainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 40,4 prosenttia.

Ulko- ja liikennemainonta kasvoi 13,2 prosenttia. Ulko- ja liikennemainonnan osuus oli 3,1 prosenttia.

Mainonnan Neuvottelukuntaan kuuluvat: Aikakausmedia, IAB Finland, Mainostajien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL, Outdoor Finland, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, Sanomalehtien Liitto, RadioMedia ry, Nelonen Media ja MTV MEDIA.

Mainonnan neuvottelukunta – MNK on epävirallinen, rekisteröimätön yhteistyöfoorumi, joka rahoittaa toimintansa projektikohtaisesti ensi sijassa jäsentensä varoin. MNK tuottaa vuosittain tutkimuksia kuten Markkinointiviestinnän Määrä – tutkimuksen.