Vuoden aikana tehtiin 75 päätöstä, joista 27 prosenttia oli langettavia. Puheenjohtaja teki itsenäisesti 15 päätöstä. Kanteluiden suuren määrän vuoksi käsittelyaika – eli aika, joka kuluu kantelun saapumisesta päätöksen tekemiseen – venyi keskimäärin 144 vuorokauteen.

Vuonna 2010 neuvostolle tuli 246 kantelua, ja päätöksiä tehtiin 75 kappaletta. Langettavien osuus oli 37 prosenttia. Käsittelyaika vuonna 2010 oli 78 vuorokautta.