OP-Pohjola panostaa vahvasti asiakasviestintäänsä. Näin se haluaa vastata koko asiakaskuntansa monenlaisiin tiedontarpeisiin ja tarjota ratkaisuja oman talouden hallintaan. Olennaisena osana tätä panostusta ovat asiakaslehdet, jotka ilmestyvät uudistuneessa muodossaan maaliskuusta 2012 alkaen.

Uudistuksella on haettu yhtenäistä asiakaskokemusta saa lukija lehtensä sitten henkilöasiakas-, yritys- tai maa- ja metsätalousasiakkaana. Samalla on haluttu varmistaa, että mahdollisimman monet asiakkaat voivat hyödyntää itselleen tärkeitä sisältöjä riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään he kuuluvat. Kun kaikki julkaisut tuotetaan yhdessä paikassa yhtenäisellä tavalla, sisältöjen siirtäminen eri kanaviin – sellaisinaan ja räätälöidysti – on vaivatonta.

”Jatkossa pystymme hyödyntämään laajaa asiantuntijakaartiamme aiempaa tehokkaammin kaikkien asiakkaidemme hyödyksi. Julkaisujen ulkoasua on selkeytetty helpottamaan itseä koskevan tiedon löytämistä ja omaksumista. Alma 360:n näkemykset asiakasviestinnästä osuivat hyvin yhteen omiemme kanssa”, sanoo OP-Pohjola-ryhmän markkinointijohtaja Heli Jimenez. Hän toimii myös henkilöasiakaslehti OP-Pohjolan päätoimittajana.

”Uudistus on toteutettu asiakkailta tulleen palautteen perusteella. Lisäksi yksi strategisista tavoitteistamme on edistää talouslukutaitoa, ja se istuu tähän kokonaisuuteen oivallisesti. ”

Alma 360:n toimitusjohtaja Petri Läntinen pitää alkanutta yhteistyötä dynaamisena ja antoisana.

OP-Pohjolan asiakaslehtiperheeseen kuuluvat:

– henkilöasiakaslehti OP-Pohjola

– yrityslehdet OP-Pohjola Yritys ja A-Vakuutus

– maa- ja metsätalousjulkaisut OP-Pohjola Kultajyvä ja OP-Pohjola Metsäraha.

Lisäksi OP-Pohjola julkaisee vaikuttajalehteä Chydenius sekä sen iPad-versiota. Myös näitä tuottaa Alma 360.