Ongelmina nousivat esiin puutteelliset tiedot kulutusluottoja koskevassa mainonnassa, keskeisten tietojen puuttuminen tarjouksesta sekä harhaanjohtava kustannusten esitystapa.

Tarkastuksen kohteena oli viisi suomalaista nettisivustoa. Näistä peräti neljä ei ollut säädösten mukaisia, ja ne vaativat kansallisia jatkotoimia.

Kansalliset viranomaiset ottavat lähiviikkoina ja -kuukausina yhteyttä yrityksiin ja kehottavat niitä selkeyttämään tai korjaamaan verkkosivustojaan. Kansallisten viranomaisten on määrä raportoida jatkotoimista Euroopan komissiolle vuoden 2012 syksyyn mennessä.

Tehoiskuilla pyritään varmistamaan, että EU-lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Tehoiskut ovat EU:n vetämiä operaatioita, joiden toteutuksesta vastaavat kansalliset valvontaviranomaiset, jotka toteuttavat samanaikaisia koordinoituja tarkastuksia havaitakseen tapaukset, joissa kuluttajansuojalainsäädäntöä rikotaan tietyllä sektorilla. Kulutusluottoja koskeva tehoisku toteutettiin syyskuussa 2011.