Sähköisen kaupankäynnin ja sähköisten palvelujen kehitykseen sisältyy huomattavia mahdollisuuksia, ja siitä on hyötyä taloudelle ja yhteiskunnalle sekä sosiaaliselle toiminnalle. Internet parantaa kuluttajien valinnanvaraa etenkin maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Alhaisemmista hinnoista ja tuotteiden ja palvelujen suuremmasta valikoimasta koituvan hyödyn arvioidaan olevan 11,7 miljardia euroa, mikä vastaa 0,12:ta prosenttia EU:n BKT:stä.

Monet ongelmat estävät kuitenkin vielä kuluttajia ja yrityksiä panostamasta täysillä verkkopalveluihin. Voimassa olevia sääntöjä ei useinkaan noudateta tai ne eivät ole selkeitä, tarjonnasta puuttuu avoimuus, tuotteita ja palveluja on vaikeaa vertailla keskenään ja sekä maksaminen että toimitus on usein kallista ja hankalaa puuhaa.

Tiedonannossa esitetään sisämarkkinapaketin ja digitaalistrategian mukaisesti toimintasuunnitelma, jolla helpotetaan sähköistä kauppaa ja verkkosisällön käyttöä yli rajojen. Siinä myös puututaan maksamiseen ja toimituksiin liittyviin ongelmiin sekä kuluttajansuojaan ja kuluttajien tiedonsaantiin liittyviin ongelmiin. Toimintasuunnitelmalla helpotetaan riitojenratkaisua ja puuttumista laittomaan sisältöön, millä edistetään internetin kehittymistä turvallisemmaksi ja paremmin perusoikeuksia ja vapauksia kunnioittavaksi välineeksi.

Tarkoituksena on luoda toimintaympäristö, joka on suotuisa dynaamisten digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymiselle. Tämä onnistuu puuttumalla kehitystä haittaaviin epäkohtiin, kannustamalla panostamaan langattomiin sovelluksiin ja uuden sukupolven kiinteisiin infrastruktuureihin ja mahdollistamalla pilvipalvelujen kehittyminen.